Nasza oferta

Ofertę studiów i szkoleń tworzymy dla osób pracujących w różnych branżach, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami, zawsze jednak na podstawie badań i potrzeb płynących z rynku pracy.

Programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student lub słuchacz, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko, zdobyć awans lub zmienić miejsce pracy. 

Na uczelni powołaliśmy Rady Biznesu - grupy ekspertów składające się z kadry kierowniczej reprezentującej partnerów biznesowych. Ich celem jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki opiniom i rekomendacjom przedstawicieli pracodawców mamy pewność, że nasi studenci poszerzają swoją wiedzę o najbardziej potrzebne kompetencje.

Na naszej uczelni możesz wybrać naukę na:

 • jednym z 11 kierunków studiów I stopnia, na których do wyboru masz aż 50 specjalności o różnorodnej, ciekawej tematyce
 • studiach jednolitych magisterskich na kierunku prawo, pozwalające poznać ten obszar w sposób kompleksowy
 • jednym z czterech kierunków studiów II stopnia realizowanych w ramach dwóch ścieżek kształcenia – studiów II stopnia i studiów II stopnia ze studiami podyplomowymi ( oprócz turystyki i rekreacji)
 • bez względu na to, jaki kierunek ukończyłeś na I stopniu, możesz swobodnie wybierać dalszą drogę edukacji. Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów ze wszystkich uczelni
 • specjalności anglojęzycznej na studiach I stopnia i jednej z czterech specjalności anglojęzycznych na kierunkach studiów II stopnia
 • jednym z ponad 70 kierunków studiów podyplomowych 
 • szkoleniach otwartych i zamkniętych oraz dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich
 • w ofercie edukacyjnej znajdują się również studia dla kadry menedżerskiej:
  • anglojęzyczne studia Franklin University MBA 
 • oraz programy polskojęzyczne: 
  • Master of Business Administration, 
  • Executive MBA – Project Management 
  • Executive MBA – Business Trends
    

Doktorat w WSB

Od 2015 roku Wydział Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Jesteśmy pierwszą uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku, która uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych.