Władze Uczelni

Do Władz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu należą:

mercik_jacek_1_mini_0.jpg kaminski.jpg
prof. zw. dr hab.
Stefan Forlicz

Rektor 

prof. dr hab. inż.
Jacek Mercik

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

 dr Marek Natalli
Kanclerz

dr Radosław Kamiński
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania

male_mg_5343.jpg

mgr Barbara Szczepanik
Wicekanclerz
ds. Organizacji i  Rozwoju

mgr Piotr Spychała
Wicekanclerz ds. Wydziału Finansów i Zarządzania

Małgorzata Jagusch
Wicekanclerz
Wydziału Ekonomicznego w Opolu

dr Dariusz Wójcik
Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania

foto_k_mizera.jpg dr_anna_wawrzczak_-gazda.jpg
dr Robert Majkut
Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania

dr Jan Świderski
Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania

dr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu

dr Anna Wawrzczak-Gazda
Prodziekan ds. Dydaktyki
Wydziału Ekonomicznego w Opolu

 

Organy uczelni
Organami kolegialnymi Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu są Senat i Rada Wydziału.

Senat
W skład tego organu wchodzą Rektor, Prorektorzy, dwaj przedstawiciele Założyciela, Kanclerz, Dziekani, pracownik biblioteki, przedstawiciele nauczycieli akademickich, reprezentant pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele studentów.

Rada Wydziału
Rada Wydziału m.in. prognozuje ogólne kierunki rozwoju Wydziału, uchwala plany studiów i programy nauczania oraz plany i programy studiów podyplomowych. W skład Rady wchodzi Dziekan, Prodziekani,  Wicekanclerz, osoby powołane przez Dziekana do zarządzania kierunkami studiów, przedstawiciele nauczycieli akademickich, reprezentant pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele studentów.

Samorząd studencki
Organem Uczelni jest również Samorząd Studencki wybierany drogą wyborów bezpośrednich przez Studentów WSB we Wrocławiu.