mgr inż. Grzegorz Osiński

Menedżer kierunku inżynieria zarządzania. Specjalista z zakresu informatyki, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu od 2002 roku. Zajmuje się nauczaniem przedmiotów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu firmą. Wykładowca zastosowań informatyki w biznesie, zarządzaniu projektami, finansach i rachunkowości, zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistyce i bankowości. Współpracuje z Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, autor wielu opracowań e-learningowych i multimedialnych z zakresu informatyki, wspomagających nauczanie przez internet. Prowadzi laboratorium egzaminacyjne ECDL w WSB w Toruniu (ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, na świecie znany jako ICDL). Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Base, Core, Advanced, Project Planning, E- Urzędnik, E-Citizen.

dr Piotr Prewysz-Kwinto

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pt. "Rachunek kosztów docelowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce" zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor lub współautor około 60 publikacji naukowych z zakresu finansów i rachunkowości, a także podręczników dla studentów ("Analiza finansowa", "Finanse przedsiębiorstw", "Matematyka finansowa"). Uczestnik około 50 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, kilku stypendiów i staży zagranicznych na uniwersytetach we Francji (Paryż, Montpellier, Amiens, Rennes) oraz współrealizator dwóch naukowych grantów badawczych. Aktywnie współpracuje również ze środowiskiem gospodarczym – autor ponad 100 opracowań i analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka, w tym dla projektów finansowanych ze środków europejskich. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz European Accounting Association. Praktyk zajmujący się od ponad 10 lat przygotowywaniem analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka. Twórca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku analityk finansowy.

dr Jarosław Krajewski

Absolwent Zarządzania o specjalności Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, doktor nauk ekonomicznych. Autor kilkunastu artykułów z zakresu szeroko pojętych metod ilościowych. W praktyce gospodarczej posiada doświadczenie jako administrator baz danych, wdrożeniowiec dedykowanych systemów informatycznych i ich administrator oraz ekspert ds. analiz. Przez blisko dekadę związany z rynkiem ubezpieczeń w roli brokera. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie: statystyki, ekonometrii i prognozowania, zastosowania metod ilościowych, demografii, ubezpieczeń, inżynierii ryzyka, promowania prac dyplomowych.

mgr inż. Bartosz Wernecki

Absolwent studiów inżynierskich w Toruńskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, kierunek: logistyka, specjalność: transport i spedycja oraz studiów II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, kierunek: logistyka, specjalność: inżynieria systemów logistycznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w:

  •  RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.(logistyka produkcji, gospodarka magazynowa, transport i spedycja, współpraca międzynarodowa, negocjowanie umów),
  •  Sinograf S.A. stanowisko menedżerskie - członek rady nadzorczej(kompleksowe zarządzanie wielkopowierzchniowym centrum logistycznym o pow. ~10 000 m2),
  • Sąd Okręgowy w Toruniu – biegły sądowy w zakresie logistyki.