Stypendia i żniżki

Studia to inwestycja, która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej.
 

Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Stypendium dla ambitnych i pracowitych

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen (poziom średniej ustalany każdego roku) lub w ciągu roku uzyskałaś dodatkowe osiągnięcia naukowe, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Stypendium dla sportowców

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MEiN za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz przyznawane przez WSB stypendium za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

Stypendium dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MEiN. Jako student możesz zgłosić inne powody osobiste, dzięki którym będziesz miał możliwość zwiększenia stypendium socjalnego. Jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium dla ciekawych świata

WSB współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z opłat czesnego w WSB, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam - w zakładce „Stypendia i zniżki” -> "Pomoc materialna" - znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

W przypadku pozostałych stypendiów czy innych wątpliwości skontaktuj się z:

Dziekanatem

pok. 002A, budynek A (ul. Młodzieżowa 31a)
e-mail: pomocmaterialna@wsb.torun.pl
telefon: 52 521 90 70

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 31 maja
czesne już od
295 zł
270 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 maja, zyskujesz:

  • 600 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej:

  • Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł.

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.