Stypendia i zniżki

Studia to nie tylko czas zdobywania wiedzy i doświadczeń, ale także spory wysiłek finansowy. Doskonale wiemy, że nasi studenci to osoby, które odpowiedzialnie podchodzą do obowiązków życiowych i stawiają na samodzielność. Często naukę łączą z karierę zawodową. Dlatego zachęcamy do skorzystania ze wsparcia finansowego, które ułatwi realizowanie ambitnych planów.  

Warto wiedzieć, że będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej, możesz skorzystać z tych samych stypendiów, z których  korzystają studenci uczelni publicznych, czyli fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodatkowo nasza Uczelnia ma dla Ciebie wsparcie finansowe, fundowane ze środków własnych.

Program VIS - studiuj za darmo

Program Very Important Student został przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami z egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Do Programu VIS mogą również dołączyć studenci WSB, których wyniki w nauce są wyróżniające. Jeśli w pierwszym semestrze uzyskasz wysoką średnią ocen, w następnym semestrze masz szansę studiować za darmo.

Po szczegóły możesz się zwrócić do Biura Rekrutacji.

Stypendium rektora

O ten rodzaj wsparcia mogą się ubiegać studenci na podstawie średniej ocen oraz działalności w kole naukowym.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O takie stypendium mogą się starać osoby niepełnosprawne, legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendium socjalne

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.051,70 złotych netto miesięcznie.

Zapomoga

Zapomoga stanowi jednorazową, bezzwrotną formę pomocy materialnej, która może być przyznana studentowi, gdy z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student starający się o zapomogę musi udokumentować sytuację materialną swojej rodziny za okres 6 miesięcy oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zdarzenie uprawniające go do otrzymania tej formy pomocy.

Stypendium ministra

WSB współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z opłat czesnego w WSB, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam - w zakładce „Stypendia i zniżki” -> "Pomoc materialna" - znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

W przypadku pozostałych stypendiów czy innych wątpliwości skontaktuj się z:

Dziekanatem

pok. 002A, budynek A (ul. Młodzieżowa 31a)
e-mail: pomocmaterialna@wsb.torun.pl
telefon: 52 521 90 70

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 26 marca
czesne już od
340 zł
327 zł
miesięcznie

Zapisując się do 26 marca, zyskujesz: 

  • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów. 

 

 

 

 

 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 327 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów. 

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej. 

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.