Zostań studentem WSB!

Zostań studentem WSB!

Studentem studiów II stopnia w WSB w Toruniu może zostać każda osoba, która ukończyła studia I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz jednolite studia magisterskie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Rekrutacja krok po kroku

Zapisz się na studia II stopnia w 4 prostych krokach:

KROK 1.

Wybierz studia

 • Spośród kierunków studiów II stopnia wybierz jeden dla siebie.
 • Wypełnij formularz na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez proces zapisu oraz przypomni o dodatkowych, wymaganych dokumentach, które powinieneś jeszcze zgromadzić.
 • Przy przyjmowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie w Biurze Rekrutacji kompletu oryginalnych i podpisanych dokumentów.Od momentu zapisu przez formularz rejestracyjny na studia masz na to 7 dni kalendarzowych, dzięki temu korzystasz z obowiązującej promocji. Dokumenty możesz nam dostarczyć:
  • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji
  • korzystając z wrzutni stojącej na terenie uczelni
  • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną
  • korzystając z InPost (darmowa wysyłka).

 

 

KROK 2.

Aby zostać studentem WSB powinieneś skompletować i dostarczyć nam oryginały poniżej wymienionych dokumentów:

 • podanie wraz z kwestionariuszem (dokumenty generuje system zapisów online, dostaniesz je wypełnione na swój adres e-mail)
 • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie, prześlemy ją na Twoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online),
 • ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online),
 • 1 kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu),
 • ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online)
 • 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm),
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 85 zł, którą można dokonać przelewem na konto numer 17 1240 6478 1111 0000 4949 7852   (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego).
 • Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

Zapisując się na specjalność anglojęzyczną dodatkowo należy złożyć:

 • kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego zgodnie z zasadami rekrutacji

Cudzoziemcy zobowiązani są złożyć poza powyżej wymienionymi dokumentami:

 • kserokopię dokumentu stanowiącego podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu),
 • kserokopię dokumentów poświadczające znajomość języka w którym prowadzone są studia (oryginały do wglądu),
 • kserokopię tłumaczenia przysięgłego (oryginał do wglądu). Lista tłumaczy przysięgłych 
 • w przypadku osób niepełnoletnich: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – wyrażenie zgody na podjęcie studiów w Wyższej Szkole Bankowej i podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, do wglądu Kartę Polaka, Kartę pobytu, wizę - jeśli Kandydat posiada, 
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej (jeśli obowiązuje) zgodnie z Regulaminem Opłat
 • do wglądu paszport; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wymagania od Cudzoziemców poniższych dokumentów:

 • decyzja administracyjna Kuratora Oświaty potwierdzająca uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia
  (jeśli obowiązuje).

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub kurierem.

KROK 3.

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów: przychodząc osobiście, wysyłając je do nas pocztą tradycyjną, korzystając z darmowej usługi InPostu,

 

Jeśli jesteś przed obroną i nie masz jeszcze dyplomu, dostarczysz go w późniejszym terminie - teraz przekaż nam pozostałe dokumenty.

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci podpisaną przez nas umowę oraz informacje na temat dostępu do harmonogramu zjazdów, planu zajęć oraz możliwym odbiorze legitymacji studenckiej.  Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

 

 

KROK 4.

To już! Jesteś studentem WSB!

 

Będziesz mógł:

 • zalogować się do Extranetu sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
 • dowiedzieć się, kiedy odbędzie się uroczysta Inauguracja roku akademickiego
 • sprawdzić płatności
 • przeczytać w “Strefie studenta”  o tym, co i gdzie jako student będziesz mógł załatwić, a także o organizacjach studenckich, do których będziesz mógł dołączyć.
Kontakt
Korespondencję i pytania kieruj na adres:

Biuro Rekrutacji

Młodzieżowa 31A - Budynek A, pokój nr 004

Infolinia rekrutacyjna: 56 6814775

Tel.: +48 539 520 789,+48 538 688 806 , +48 539 521 622, +48 664 426 909

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-17:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-15:00

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

do 15 marca
czesne już od
275 zł
262 zł
miesięcznie

Zapisując się do 15 marca, zyskujesz:

 • 385 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów 
 • dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

 

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej:

 • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów (500 zł na pierwszym roku studiów i 500 zł na drugim)
 • dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej. 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.