Kontakt

UWAGA!

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

 mail:  biblioteka@wsb.torun.pl

tel.: 566609201

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Biblioteka WSB w Toruniu


ul. Młodzieżowa 31 a, wejście od ulicy Dekerta
tel. czytelnia: 56 6609201
tel. wypożyczalnia: 56 6609202
tel. Dyrektor Biblioteki 56 6609257
e-mail: biblioteka@wsb.torun.pl
Katalog on-line Biblioteki

 

Godziny otwarcia Biblioteki:

 

W ciągu roku akademickiego:

 

 

CZYTELNIA
poniedziałek-piątek 9.00-16.00
sobota 9.30-18.00
niedziela 9.30 - 15.00

 

WYPOŻYCZALNIA
system bezpośredniego dostępu do półek
środa 9.00-16.00
sobota 9.00-18.00
niedziela 9.00-15.00

system zamówień online (odbiór w Czytelni) 

poniedziałek 9.00-16.00
 wtorek 9.00-16.00
 czwartek 9.00-16.00
 piątek 9.00-16.00

 

W okresie wakacyjnym:

 

poniedziałek-piątek godz. 9.00-16.00 oraz dyżury w wybrane soboty.

 

 

Struktura Biblioteki:
 

Dyrektor Biblioteki
kustosz:  Anna Delikat
tel. 56 6609257
email: Anna.Delikat@wsb.torun.pl

 

starszy bibliotekarz: Agata Żurowska
tel. 56 6609201
email: Agata.Zurowska@wsb.torun.pl
 

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Biblioteka-Czytelnia
 • Biblioteka - Wypożyczalnia
 • Biuro Karier
 • Biuro Programu MBA
 • Biuro Rekrutacji
 • Centrum Języków Obcych WSB
 • Centrum Zarządzania Projektami
 • Dział Marketingu i PR
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta
 • Dział Studiów Podyplomowych
 • Dziekanat
 • Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy
 • Kancelaria Senatu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, - 50 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: dostępu do treści Twoich danych, do sprostowania Twoich danych, do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.