Zasady korzystania z biblioteki

Kto może korzystać z Biblioteki?


Studenci - po odebraniu legitymacji studenckiej:

 • należy przeczytać szkolenie biblioteczne 
 • zarejestrować się przez katalog biblioteczny
 • przyjść w ciągu 21 dni i aktywować konto biblioteczne
 • po zakończeniu nauki należy rozliczyć obiegówkę.

 

Absolwenci – Absolwenci WSB w Toruniu mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie na miejscu bądź wypożyczać je po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, która upoważnia do wypożyczenia 2 książek. Istnieje możliwość powiększenia tej puli po opłaceniu dodatkowej kaucji (50 zł za każdą kolejną książkę). Po zwrocie wszystkich pozycji kaucja zostaje zwrócona.
Kaucję należy wpłacać w księgowości (WSB w Toruniu – pokój 109) bądź przelewem na konto: PEKAO SA O/TORUŃ, nr rachunku: 56 1240 6478 1111 0000 4949 2785 (w tytule przelewu proszę wpisać: kaucja, imię i nazwisko).


Wykładowcy, pracownicy

 • należy się zarejestrować przez katalog biblioteczny
 • przyjść w ciągu 21 dni i aktywować konto biblioteczne
 • po zakończeniu pracy na uczelni należy rozliczyć obiegówkę.
   

Szkolenie biblioteczne


Wszystkie osoby, które chcą zapisać się do Biblioteki powinny zapoznać się ze szkoleniem bibliotecznym.

Po przeczytaniu szkolenia bibliotecznego:

 • wypełnić formularz rejestracji czytelnika - ze strony katalogu bibliotecznego, ikona w prawym górnym rogu okna
 • zgłosić się do Wypożyczalni z legitymacją studencką (słuchacze SP z dowodem osobistym) w celu aktywacji konta bibliotecznego.

Regulamin biblioteki