Cel

Wypełnianie i przesyłanie drogą elektroniczną zeznania podatkowego oraz omówienie obowiązujących ulg podatkowych za rok 2013

Organizatorzy

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu