O poziomie kształcenia wyższej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy stanowią nauczyciele akademiccy legitymujący się stopniami i tytułami naukowymi, posiadający dorobek naukowy zbieżny z profilem uczelni oraz doświadczeniem dydaktycznym. Prowadząc studia o profilu praktycznym, WSB w Toruniu angażuje praktyków biznesu jako kluczową grupę nauczycieli akademickich, szczególnie w obsadzie przedmiotów specjalnościowych.

Badawczo-dydaktyczne jednostki organizacyjne:

Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu funkcjonują następujące badawczo-dydaktyczne jednostki organizacyjne:

 • Instytut Ekonomii i Finansów - dyrektor: dr hab. Jolanta Ciak, prof. WSB,
 • Instytut Zarządzania - dyrektor: dr hab. Monika Chodorek, prof. WSB,
 • Instytut Nauk Stosowanych - dyrektor: dr hab. Andrzej Jezierski,
 • Instytut Nauk o Człowieku.

Inne komórki organizacyjne:

 • Centrum Językowe w Toruniu
  tel. 56 66 09 246
  pokój A 115
 • Studium Aktywności Fizycznej w Toruniu
  tel. 56 66 09 247
  Pokój B 0055
 • Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
  tel. 56 66 09 248
  pokój A 411