Organizatorzy

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Zakres tematyczny

 • Podsumowanie realizacji projektu: cele, działania, rezultaty, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz, Menedżer projektu
 • Gra decyzyjna (założenia, opracowanie, testowanie), dr Marcin Błażejowski, Koordynator Merytoryczny
 • Neuroandragogika – czyli jak uczy się dorosły mózg i czego mu do szczęścia potrzeb, dr Dorota Ackermann-Szulgit
 • Jak zwiększyć zaangażowanie w procesie uczenia się? Wykorzystanie gier i grywalizacji w nauczaniu i działaniach biznesowych, dr Magdalena Cyrklaff
 • Grywalizacja – obszary zastosowań i przykłady użycia, mgr Wojciech Ożga
 • Przedsiębiorczość jako metoda w edukacji, mgr Dominika Warska
 • Wspomaganie decyzji zarządczych przy wykorzystaniu gier symulacyjnych, mgr Marlena Adamska
 • Imagine jako narzędzie do tworzenia gier decyzyjnych, dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak
 • Gry decyzyjne w kształceniu menadżerów bezpieczeństwa, dr Jarosław Wojtas
 • Kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych poprzez implementowanie spersonalizowanych metod kształcenia, dr Katarzyna Smulska
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, mgr Joanna Buczyńska