prof. zw. dr hab. Grzegorz Gołembski
Prof. zw. dr hab. Grzegorz Gołembski

Wykładowca, prof. zw. dr hab. na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie WSB w Poznaniu. Doświadczenie zdobywał pracując na uczelniach publicznych, m.in. na stanowisku Profesora jako Kierownik Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz opiekun kierunku Gospodarka Turystyczna na tym Uniwersytecie. Prowadził również wykłady w Uniwersytecie Zielonogórskim, Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa “Vistula” w Warszawie, na Uniwersytecie w Rzymie, Fayeteville (USA) oraz na Uniwersytecie w Gyor (Węgry). Członek stowarzyszenia naukowego Tourist Research Center. Wymieniony przez branżowy portal Waszaturystyka.pl wśród „50 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce”. Doceniony za wybitne zasługi w kształceniu kadr w turystyce oraz  kształtowanie koncepcji naukowych rozwoju sfery turystyki. Promotor 15 prac doktorskich, recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych oraz ocen dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego przy przewodach profesorskich. Autor i współautor podręczników akademickich takich jak: „Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej” (UEP Poznań), „Kompendium wiedzy o turystyce” (PWN Warszawa) czy „Turystyka w badaniach ekonomicznych” (PWN Warszawa). Uczestnik licznych programów międzynarodowych oraz członek Komitetów Naukowych wielu konferencji. Autor publikacji w czasopismach branżowych, recenzent i redaktor licznych wydań naukowych. Twórca cyklicznej konferencji „Gremium Ekspertów Turystyki”.

dr Małgorzata Matlegiewicz

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie polityki regionalnej. Studia magisterskie i doktoranckie ukończone na Uniwersytecie Szczecińskim. Studiach menedżerskie z modułem menedżera jednostek hotelowych, SPA i wellness zrealizowane w WSB w Poznaniu. Ukończone studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie Projektami Europejskimi” na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” na ZUT w Szczecinie. Naukowo specjalizuje się w ekonomice i zarządzaniu turystyką ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i aktywizacji gospodarczo-społecznej obszarów wiejskich. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych, głównie o tematyce turystycznej. Ponad 100 wypromowanych magistrów oraz licencjatów, jak również kilkadziesiąt recenzji prac magisterskich i licencjackich. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak m.in. mikro i makroekonomia, zarządzanie strategiczne, podstawy przedsiębiorczości, ekonomika turystyki i rekreacji, historia turystyki i regionów turystycznych, rynek i produkt turystyki uzdrowiskowej Wellness i SPA, marketing w turystyce, zarządzanie usługami. Posiada wieloletnie doświadczenie jako opiekun koła naukowego w zakresie zarządzania i turystyki. Od lat inicjuje oraz wspiera Studentów w organizacji seminariów naukowych, jak i również wyjazdów programowych. Wiedzę praktyczną zdobywała m.in. pracując w dziale ekonomicznym przedsiębiorstwa KBO1 w Szczecinie.

prof. dr hab. Jan Nikołajew

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie na kierunku pedagogika. Autor wielu artykułów, czasopism, monografii, publikacji naukowych. Wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku: Socjologia. Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, w latach 2000 – 2006. Ważniejsze publikacje: Badania socjologiczne nad ludźmi morza, Droga do zawodu marynarza, Społeczne problemy pracy na morzu, Zawód i praca w rybołówstwie dalekomorskim. Prof. dr hab. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (seminarium Pawła Rybickiego). Doktorat (Promotor: Ryszard Dyoniziak) na podstawie własnych badań empirycznych: Społeczność dalekomorskiego statku rybackiego. Habilitacja na podstawie monografii. Zawód rybaka dalekomorskiego. Zainteresowania badawcze: socjologia gospodarcza, negocjacje i kierowanie kadrami, zastosowania technik badawczych.

dr Andrzej Kokiel

Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia na Psychologii i Pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii.  Ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym opartym na psychoanalizie Zygmunta Freuda. Doświadczenie terapeutyczne potwierdza wieloletnia praktyka oraz staż kliniczny zrealizowany w V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych szpitala „Zdroje”.
Zajmuje się w szczególności diagnozą, interwencją kryzysową i psychoterapią ukierunkowaną na młodzież i osoby dorosłe. Realizowana praktyka podlega systematycznej superwizji zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracy terapeutycznej.