Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, zawiesza realizację zajęć. Dotyczy to kształcenia na studiach: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych, studiach MBA lub w innych formach.

 

Aktualne informacje dotyczące organizacji pracy uczelni znajdują się w zakładce Strefa studenta --> Informacje w związku z koronawirusem.

Czytaj więcej