Szanowni Państwo, 

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zdecydował o zawieszeniu na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW.  

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Bankowa 
w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca 2020 do 25 marca 2020.

Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych, studiach MBA lub w innych formach.

 

Jednocześnie informujemy, że obrony prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich odbywają się zgodnie z harmonogramem. Jeżeli ktokolwiek z Państwa, nie będzie mógł przystąpić do obrony – prosimy o pilne powiadomienie o tym fakcie Uczelni ( w przypadku WSB w Szczecinie prosimy o kontakt z Dziekanatem: dziekanat@wsb.szczecin.pl ).

 

W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne uczelni będą pracować. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw głównie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej ➡ dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.

 

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. O wdrożeniu takiego rozwiązania poinformujemy Państwa wkrótce.


O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem Extranetu oraz strony internetowej.
 

W imieniu Władz Uczelni, 
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

 

***

Więcej informacji o działaniach uczelni w związku z sytuacją epidemiologiczną można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej