Komunikat
Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
z dnia 4 marca 2020 roku
w sprawie  koronawirusa Covid-19 (SARS CoV-2)

Szanowni Państwo,
działając na podstawie rekomendacji i komunikatów Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wytycznych World Health Organization, w trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
wstrzymuję do odwołania wszelkie wyjazdy pracowników i studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz osób biorących udział w Programie Erasmus+ do krajów wymienionych w komunikacie GIS, tj.:
1)    Chin,
2)    Hongkongu,
3)    Singapuru,
4)    Tajwanu,
5)    Korei Południowej,
6)    Japonii, 
7)    Tajlandii,
8)    Wietnamu,
9)    Iranu, 
10)    Włochy.
Wyjazdy służbowe i związane z Programem Erasmus+ do innych krajów, niewymienionych powyżej, ale zagrożonych wirusem zgodnie z ogólnie znanymi informacjami, należy przełożyć do czasu ustabilizowania się sytuacji oraz na bieżąco śledzić stronę www.gis.gov.pl.

Pracownicy i studenci powracający/przyjeżdżający z zagranicy (w tym studenci Programu Erasmus+) z rejonów nie objętych kwarantanną mogą bez żadnych przeszkód uczestniczyć w pracy oraz w zajęciach przewidzianych harmonogramem studiów.
Rekomenduję też wstrzymanie się z wyjazdami prywatnymi do krajów wymienionych wyżej.

Osoby przyjeżdżające z wyżej wymienionych krajów, także po wyjazdach prywatnych, przed przyjściem do Uczelni zobowiązuję do odbycia 14-dniowej dobrowolnej kwarantanny, a w razie pojawienia się objawów sugerujących chorobę o natychmiastowe zgłoszenie się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Kontakt do stacji sanitarno-epidemiologicznej: 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań 
tel: 61 85 44 800 UWAGA - Łączy wszystkie telefony wewnętrzne 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

 ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel: 32 351 23 00 (całodobowy)
tel. kom. 539 963 856 lub 606326 142 lub 606 488 680

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
tel. 91 462 40 60 UWAGA - Łączy wszystkie telefony wewnętrzne

 

i poinformowanie o tym przełożonego w przypadku pracowników lub Dziekana w przypadku nauczycieli akademickich i studentów.

 

Osobami wskazanymi do kontaktu są: 
•    Pracownicy dziekanatu właściwego dla Wydziału - w sprawach studenckich,
•    Pracownicy Działów Organizacji Dydaktyki właściwego dla Wydziału - w sprawach nauczycieli akademickich,
•    Katarzyna Kruk, Biuro Senatu katarzyna.kruk@wsb.poznan.pl tel. 616553258 lub tel. kom. 539533618 – w sprawach ogólnych, 
•    Katarzyna Zielińska, Specjalista ds. BHP katarzyna.zielinska@wsb.poznan.pl tel. kom. 511161633 - informacje o sytuacjach związanych z koronawirusem.
 

Przypominam o zaleceniach WHO, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko zakażenia się:
•    Unikaj kontaktu z osobami, które kaszlą i mają gorączkę.
•    Często i dokładnie myj ręce wodą i mydłem lub płynem dezynfekującym na bazie alkoholu.
•    Podczas kichania lub kaszlu używaj jednorazowych chusteczek higienicznych. Po użyciu wyrzuć chusteczkę i dokładnie umyj ręce.
•    Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
•    W przypadku wystąpienia choroby z gorączką pójdź do lekarza, a jeśli przebywałeś za granicą, poinformuj go o tym.
•    Trzymaj się z dala od targów z żywymi zwierzętami lub nieprzetworzonym mięsem.
•    Nie jedz surowego mięsa, nabiału lub produktów nieznanego pochodzenia.

 

Proszę o bieżące śledzenie  zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych (związanych z podróżami do poszczególnych krajów):
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warszawa-1-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590.

Wszystkich członków wspólnoty akademickiej WSB w Poznaniu proszę o zachowanie zdrowego rozsądku, nie narażania innych osób na utratę zdrowia oraz unikania zachowań mogących wzbudzać panikę.

 


 

Czytaj więcej