Opis kierunku

Studia niestacjonarne w salach wykładowych.

 

W trakcie zjazdów spotkasz się z wykładowcą oraz pozostałymi uczestnikami osobiście. W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie. 

tradycyjna

Jedną z najważniejszych sfer życia, a przede wszystkim fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa, jest administracja rozumiana jako zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa. Znajomość regulacji prawnych, a także umiejętność ich praktycznego zastosowania jest dużym atutem na rynku pracy.  

To jednak nie wszystko, bowiem w praktyce istotne okazują się też umiejętności interpersonalne, komunikacja z interesantami i wewnątrz organizacji oraz zarządzanie sytuacją kryzysową. Kierunek „Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja” daje solidne podstawy oraz pozwala na nadanie tempa rozwojowi kariery w urzędzie. 

Przygotujemy Cię do sprawnego poruszania się wśród przepisów prawnych, a w szczególności w zakresie postępowania administracyjnego, prawa cywilnego i handlowego, audytów i zamówień publicznych. Ponadto wskażemy Ci, jak ukształtować umiejętności związane ze sprawnym zarządzaniem zasobami ludzkimi, sytuacjami kryzysowymi. Duży nacisk kładziemy na wzbogacanie umiejętności interpersonalnych. 

Celem studiów „Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja” jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. Ukończenie studiów pomoże w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji. 

Jeśli zainteresował Cię ten kierunek i chcesz dowiedzieć się więcej w kwestiach merytorycznych (np. planu zajęć czy programu studiów) skontaktuj się z nami bezpośrednio - dsp@wsb.poznan.pl

 

Natomiast w sprawach związanych z rekrutacją (np. ilości dostępnych miejsc czy terminy składania dokumentów) skontaktuj się z naszym biurem rekrutacji, do którego kontakt uzyskasz na dole strony.

kontakt

Korzyści

 • Pogłębisz wiedzę prawniczą, sprawność organizacyjną i dowiesz się, jak doskonalić umiejętności interpersonalne pracowników administracji publicznej. 

 • Praktyczny charakter zajęć przygotuje menedżerów do profesjonalnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych związanych z pełnieniem funkcji urzędniczej. 

 • Zdobędziesz i uporządkujesz opanowane już wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika 

 • Pogłębisz umiejętności zarządzania swoimi zadaniami, komunikacji z klientami i pracownikami. 

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą zarządzania projektami m.in. unijnymi, zmianą i informacją. 

Co zyskujesz?

 • Doskonałą orientację w dziedzinach prawa niezbędnych w pracy urzędnika. 

 • Ćwiczysz umiejętności niezbędne w sprawnej komunikacji, techniki prezentacji i zarządzania czasem własnym i podwładnych. 

 • Kompetencje w dziedzinie zarządzania zespołem na co dzień i w czasie konfliktu czy zmiany. 

Uczestnicy

Studia kierowane są do osób: 

 • pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach, 

 • pracowników urzędów chcących usystematyzować i wzbogacić swoją wiedzę, którzy planują rozwój swojej kariery zawodowej. 

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 31 lipca
studia
205 zł
171 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 700 zł: 

 • 300 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz więcej. Twoja zniżka wyniesie 900 zł

 • 500 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Program studiów

Program studiów na kierunku Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 164
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr hab. Rafał Szczepaniak
Piotr Dobrowolski
Ryszard Sowiński
Magdalena Serafin
dr hab. Rafał Szczepaniak

Specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Został także wpisany na listę wykładowców prawa samorządu terytorialnego prowadzoną przez Radę Ministrów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji (w tym siedmiu książkowych) z zakresu prawa cywilnego...

r. pr Piotr Dobrowolski

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki działalności związków zawodowych, sporów zbiorowych, działalności rad pracowników. Szereg podmiotów gospodarczych korzysta z jego usług mając na uwadze doświadczenie w rozwiązywaniu sporów...

prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński

Prawnik, doradca kancelarii prawnych w dziedzinie finansów, strategii, marketingu i zarządzania, autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu prawniczym nowoczesnakancelaria.pl,  związany z branżą usług prawnych od 20 lat.

Adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu.

Magdalena Serafin

Od 2001 roku prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową (grupa szkoleniowa Sensapro). Opracowuje i wdraża indywidualne projekty rozwojowe, prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady doskonalące umiejętności menedżerkiskie, interpersonalne i handlowe. Absolwentka psychologii na...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

budynek GG, pokój 03, parter
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

E-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl
Tel.: 61 655 33 00 532 795 478

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00-16:00
 • śr: 10:00-15:00
 • cz-pt: 09:00-16:00
 • so: 10:00-14:00
Pobierz stronę do PDF