Program studiów

Program studiów na kierunku Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 164
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Wiedza prawnicza
(66 godz.)
 1. Podstawy i wykładnia prawa – 8 godz.  

 1. Elementy prawa administracyjnego – 8 godz.  

 1. Elementy prawa cywilnego i handlowego – 8 godz.  

 1. Finanse publiczne – wybrane zagadnienia – 8 godz.  

 1. Audyt wewnętrzny i kontrola – 6 godz.  

 1. Postępowanie administracyjne – 10 godz.  

 1. Postępowanie przed sądami administracyjnymi – 6 godz.  

 1. Prawo europejskie – 8 godz.  

 1. Zamówienia publiczne – 4 godz. 

Sprawne zarządzanie
(38 godz.)
 1. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – 8 godz.  

 1. Kultura organizacyjna w administracji publicznej – 4 godz.  

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej – 8 godz.  

 1. Fundusze europejskie i zarządzanie projektami unijnymi – 8 godz.  

 1. Zarządzanie zmianą w organizacji – 6 godz.  

 1. Etyka życia publicznego – 4 godz.  

Umiejętności interpersonalne
(52 godz.)
 1. Komunikacja interpersonalna w urzędzie – 8 godz.  

 1. Upraszczanie języka – 6 godz.  

 1. Asertywność w praktyce – 4 godz.  

 1. Techniki prezentacji – 8 godz.  

 1. Umiejętności kierownicze w administracji publicznej– 8 godz.  

 1. Zarządzanie konfliktem w organizacji – 6 godz.  

 1. Zarządzanie stresem – 6 godz.  

 1. Organizacja czasu pracy – 6 godz. 

Seminarium podyplomowe
(8 godz.)
 • Seminarium podyplomowe
Forma zaliczenia
Laptop
Projekt zaliczeniowy w zespołach 2-, 3-osobowych.
Egzamin końcowy połączony z obroną projektu.