Studia za granicą

Program Erasmus+ - studia za granicą na wyciągnięcie ręki
Marzysz o tym, by poczuć klimat uczelni i życia za granicą? Znasz dobrze języki obce i masz wiele międzynarodowych znajomości? Wyższa Szkoła Bankowa posiada rozszerzoną Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w Programie, w ramach którego studenci WSB jadą studiować na jeden bądź dwa semestry do zagranicznych uczelni partnerskich. 
 

Pod koniec IV semestru wiedziałam, że wyjeżdżam na studia do Włoch, dlatego postanowiłam szybciej poznać nowe środowisko i skorzystałam z okazji wyjazdu na praktyki w ramach Erasmusa. Pozwoliły mi one na poznanie "od kuchni" danej kultury, tradycji, obyczajów, a także podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Weekendy mam zawsze wolne, dzięki temu mogę  spędzić czas podróżując lub spotykając ze znajomymi. Uważam, że Program Erasmus jest wspaniałym doświadczeniem dla osób, które lubią wyzwania i są ciekawi świata.
 

Elizabeth Sutkowska,

studentka III roku, studiów I stopnia

Co zyskasz dzięki Erasmus+

Przystąpienie do programu Erasmus ma bez wątpienia wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 • uczysz się w obcojęzycznym środowisku studenckim
 • uzyskujesz stypendium w ramach Erasmus+ więc Twoja zagraniczna przygoda edukacyjna jest częściowo dofinansowana ze środków Programu Erasmus+. W tym czasie też nie płacisz czesnego w WSB, bo jesteś z niego zwolniony decyzją Kanclerza
 • poznajesz kulturę nowego kraju
 • nawiązujesz nowe kontakty, nie tylko towarzyskie ale też czasem zawodowe
 • WSB jako Twoja uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej jako równoważny z okresem studiów tutaj, wyjazd zagraniczny nie wydłuża więc czasu studiowania
 • nawet rok czasu możesz spędzić za granicą będąc studentem studiów I i II stopnia, na studiach jednolitych magisterskich możesz wyjechać za granicę nawet na dwa lata
 • doskonalisz znajomość języka obcego.

W jaki sposób zostać studentem zagranicznej uczelni?

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem Wyższej Szkoły Bankowej
 • być studentem studiów I, II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) lub jednolitych magisterskich
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że wyjechać nie możesz na ostatni semestr studiów I i II stopnia czy jednolitych magisterskich
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmus+ (w pozostałych przypadkach mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (test językowy)
 • osiągnąć wysoką średnią ocen na studiach
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Do jakich krajów można wyjechać?

Możesz wyjechać jedynie do tych państw, które uczestniczą w programie. W Erasmus+ biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja, Szwajcaria i Chorwacja.


Wymianę studentów mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.


Obecnie Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ma podpisanych 30 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. Możesz studiować więc, w takich państwach jak:

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Cypr
 • Dania
 • Francja
 • Grecja
 • Litwa
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Turcja
 • Włochy