Przeniesienie z innej Uczelni

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej!

 

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.
 

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie na:

Jak się przenieść - krok po kroku

O przeniesienie może ubiegać się osoba, która ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.
Podania o przyjęcie na wyższy semestr przyjmowane są w rekrutacji letniej  od 4 maja do 10 września, a w  rekrutacji zimowej od 1 stycznia do 10 lutego bieżącego roku akademickiego.


PODANIA DO POBRANIA

  • W celu rozpatrzenia prośby o przyjęcie na wyższy semestr należy złożyć w Biurze Rekrutacji podanie.

Załącznikiem do podania jest potwierdzone przez uczelnię zaświadczenie/wykaz przedmiotów zawierające informacje o:

  • zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów,
  • nazwie kierunku na którym się studiowało/ studiuje

Zaświadczenie w układzie semestralnym powinno zawierać informację ile semestrów/ lat studiów zostało zaliczonych.
 

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan:

  • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
  • ustala ewentualne przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Biuro Rekrutacji skontaktuje się z Tobą w celu doniesienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które uzyskały zgodę na przeniesienie, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.

 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

 

Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

ul. Śląska 35/37 - Parter - pokój 1

Tel.: 58 669 77 21

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl