Studiuj za granicą!

Erasmus+ to program współpracy międzynarodowej, przeznaczony dla studentów oraz pracowników uczelni wyższych. W ramach tego programu podpisaliśmy umowy partnerskie z uczelniami z całej Europy. Dzięki temu będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej możesz realizować studia za granicą przez okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego na każdym poziomie studiów.
 

Gdzie możesz wyjechać?
Obecnie Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ma podpisanych 30 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. Możesz studiować więc, w takich państwach jak:
·         Belgia
·         Bułgaria
·         Cypr
·         Dania
·         Francja
·         Grecja
·         Litwa
·         Niemcy
·         Norwegia
·         Portugalia
·         Słowacja
·         Turcja
·         Włochy
 

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem Wyższej Szkoły Bankowej
 • być studentem studiów I, II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) lub jednolitych magisterskich
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że wyjechać nie możesz na ostatni semestr studiów I i II stopnia czy jednolitych magisterskich
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmus+ (w pozostałych przypadkach mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).
 • nie posiadać zaległości w opłatach uczelnianych,
 • uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów
   

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (test językowy)
 • osiągnąć wysoką średnią ocen na studiach
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
   

Rekrutacja do programu Erasmus +

Rekrutacja zwykle odbywa się na początku semestru letniego. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Uczelniana Komisja ds. Współpracy z Zagranicą powołana przez Rektora.
 

Stypendia

Jeśli wyjeżdżasz w ramach Programu Erasmus + nie ponosisz opłat za studia w uczelni partnerskiej. Jesteś również zwolniony z czesnego na WSB na okres 1 semestru. Twoje stypendium jest finansowane ze środków Programu Erasmus +. Jest ono przeznaczone na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów utrzymania za granicą. Wysokość stypendium zależy od kraju do którego wyjeżdżasz.

 

Wysokość dofinansowania na rok akademicki 2018/2019 
I grupa - 500 EURO
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
II grupa - 450 EURO
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
III grupa - 400 EURO
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)
 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Podczas wyjazdu do uczelni zagranicznej, nie przestajesz być studentem polskiej uczelni. Wciąż przysługują Ci wszystkie prawa studenta.
 • W porozumieniu z Wydziałowym Koordynatorem powinieneś wybrać uczelnię zagraniczną, która oferuje kierunki studiów i przedmioty podobne do tych, jakie realizujesz w Wyższej Szkole Bankowej
 • Do Ciebie należy decyzja czy wybierzesz studia na semestrze zimowym czy letnim
 • Pobyt za granicą w ramach Erasmusa + nie może przekroczyć jednego roku akademickiego. Stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku nie może być kontynuowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.
 • Okres studiów za granicą zostaje uznany i nie wydłuża Twojego czasu studiów pod warunkiem, zrealizowania uzgodnionego przed wyjazdem programu (Learning Agreement) oraz zaliczenia ewentualnych różnic programowych, które ustalane są przez Dziekana.
   

Kontakt w sprawie programu Erasmus+

E-mail: bnarloch@wsb.gda.pl
Tel: 58 522 77 81
Pokój B316


Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek 10:00 - 14:00
Środa 10:00 – 18:00
Piątek  10:00 - 14:00