Co zyskujesz studiując prawo na WSB?

prawo_1

Kilkadziesiąt przedmiotów prawniczych realizowanych w trakcie nauki pozwoli Ci zdobyć wiedzę konieczną w zawodzie prawnika. Od początku studiów masz kontakt z praktykami, co pomoże Ci kształtować ścieżkę kariery.

prawo_2

Jesteśmy członkiem prestiżowego Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa.

prawo

Poznasz prawo nie tylko w sposób teoretyczny, ale dzięki symulacjom rozpraw, wizytom w sądach, zajęciom w laboratorium kryminalistycznym i stałemu kontaktowi z wykładowcami z bogatym doświadczeniem praktycznym. Studia te pomogą Ci kształtować ścieżkę kariery w kancelariach, organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości, w podmiotach prywatnych lub administracji publicznej.

cover

Kadra tworzona jest przez praktyków m.in sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych czy notariuszy.

Zweryfikujesz swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, dzięki udziałowi w Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie nauczysz się jak rozwiązywać problemy prawne osobom potrzebującym pomocy prawnika. Swoje zainteresowania prawne będziesz mógł rozwijać w kołach naukowych i stowarzyszeniu studentów prawa.

Prawo na naszej uczelni bazuje na wieloletnim doświadczeniu w kształceniu prawniczym. Wysoka jakość studiów na tym kierunku jest kontynuowana i udoskonalana.

W ramach wymiany międzynarodowej możesz studiować za granicą, zdobywać wiedzę i umiejętności związane, np. z poznawaniem nowych kultur i porządków prawnych. Międzynarodowe doświadczenie w CV pozwoli Ci zdobyć wymarzoną pracę.

Przygotujemy Cię do zdania egzaminów na aplikacje prawnicze, który jest niezbędne, by pracować jako adwokat, prokurator, sędzia, radca prawny, komornik czy notariusz.

Hantel
praktyczność nauczania
Organizacja
kadra tworzona przez praktyków
Laptop
interaktywne metody nauczania

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 31 maja
czesne już od
370 zł
320 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 maja,  zyskujesz:

 • 600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
   

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej:

 • 1000 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Dlaczego warto studiować prawo w WSB?

Jakość studiów potwierdzona ogólnopolskimi rankingami.
Własna sala rozpraw.
Liczne zajęcia warsztatowe.
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, tworzona przez praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych.

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Prawo administracyjne 
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne 
 • Prawo konstytucyjne
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Maja Głuchowska
Joanna Gręndzińska
Goździewicz
lubiński
Dr Małgorzata Wróblewska
dr Anna Dalkowska
dr Piotr Bielski
dr Krzysztof Łokucijewski
dr Krzysztof Biernat
Patryk Łukasiak
skelnik
kowalczyk ludzia
Małgorzata Daniela Strzelecka
Bogdanska
lubinska
dr Sylwia Kamińska-Jaśkiewicz
dr Maja Głuchowska-Wójcicka

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu w Heidelbergu, absolwentka letniej szkoły Prawa Morza przy Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu, laureatka stypendium Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,...

Joanna Gręndzińska

Menedżer kierunku prawo i prawo w biznesie

Adwokat, mediator.  Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Członek Rady Konsultacyjnej przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady...

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 1971 r. do 2019 roku pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach...

Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierował Katedrą Postępowania Cywilnego. Obecnie jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Wybitny procesualista o ogromnym dorobku naukowym z zakresu postępowania cywilnego, organizacji i...

Dr Małgorzata Wróblewska

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności regulacji podatkowych Światowej...

dr Anna Dalkowska

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktor nauk prawnych, była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Redaktor Naczelny kwartalnika „Probacja i „Nieruchomości”

dr Piotr Bielski

nauczyciel akademicki – specjalista z zakresu prawa handlowego - wykładowca prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa spółek
handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych, prawa transportowego, prawa ochrony konsumentów...

dr Krzysztof Łokucijewski

Pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na...

dr Krzysztof Biernat

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym  i  prawie inwestycji rzeczowych. Posiada blisko 20 lat doświadczeń zawodowych w zakresie obsługi przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zdobytych w trakcie pracy w korporacjach energetycznych i budowlanych. Zasiadał w...

Dr Patryk Łukasiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuły zawodowe magistra prawa oraz magistra administracji. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czynny...

dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwent studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii...

dr Marta Kowalczyk-Ludzia

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Konsultant prawny w placówkach medycznych. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania...

Małgorzata Daniela Strzelecka

adwokat od 2007 r., członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Skarbnik Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Wykładowca i egzaminator w ramach Komisji Egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w latach 2014 – 2022. Wykładowca Wyższej...

Aleksandra Bogdańska

Adwokat, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, spadkowych oraz szeroko rozumianym prawie ubezpieczeniowym. Członek Fundacji TENEO zajmującej się edukacją prawną oraz świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób...

Aleksandra Koska-Legieć
Prawnik, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem morskim i międzynarodowym transportem morskim.  Członek Polskiego...
Bożena Lubińska

Jest emerytowanym nauczycielem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierowała Zespołem Języków Romańskich oraz pełniła funkcję zastępcy kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych tego Uniwersytetu. Prowadziła zajęcia z języka...

dr Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa UE oraz prawa sektorów...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: 58 522 75 19

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF