Kadra dydaktyczna

W procesie nauczania ważną rolę odgrywa kadra naukowo-dydaktyczna i dydaktyczna. Jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności oraz sposób, w jaki współpracuje ze studentami, stanowią podstawę sukcesu. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zatrudnia 134 nauczycieli akademickich, wśród których jest 54 profesorów oraz 80 doktorów i magistrów.

Wykładowcy z kraju i zagranicy
Kadra WSB w Gdańsku składa się z cenionych wykładowców akademickich, nie tylko z Polski, ale także z Rosji i Słowacji. Dodatkowo, w ramach programu Erasmus, zapraszamy również na wykłady profesorów przyjeżdżających do nas z zagranicznych uczelni partnerskich. W ciągu ostatnich lat gościliśmy wykładowców z Norwegii, Danii i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie kadra akademicka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku miała możliwość prowadzenia cykli wykładów na uczelniach partnerskich we Włoszech, Turcji, Niemczech, Portugalii, Grecji i Wielkiej Brytanii.

Praktycy biznesu
W Wyższej Szkole Bankowej zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne w procesie kształcenia jest praktyczne przygotowanie do zawodu. Dlatego zajęcia na naszej Uczelni prowadzone są nie tylko przez wykładowców akademickich, ale również przez doświadczonych praktyków i ekspertów w dziedzinie bankowości,  finansów, skarbowości, rachunkowości, systemów informatycznych, prawa, zarządzania, logistyki,bezpieczeństwa, turystyki. Są to dyrektorzy banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, radcy prawni, doradcy podatkowi, przedstawiciele kadry kierowniczej ZUS, urzędów kontroli skarbowej, a także przedsiębiorstw, mediów i organizacji pożytku publicznego.

Dzięki takiej polityce kadrowej WSB od początku swego istnienia zapewnia studentom najlepsze połączenie rzetelnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia praktycznego.