Jesteśmy uczelnią biznesu, dlatego współpraca z regionalnymi pracodawcami to jeden z naszych głównych celów. Bliski kontakt ze środowiskiem biznesowym sprawia, że nasi studenci zdobywają aktualną wiedzę i poszukiwane przez pracodawców umiejętności. 


Firmy i instytucje są dla nas partnerami na wielu płaszczyznach. Mają wpływ na programy studiów i praktyk, dzięki czemu dopasowujemy je do potrzeb rynku. Przedstawiciele firm i przedsiębiorcy prowadzą zajęcia z przedmiotów specjalnościowych, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem z różnych branż. To również okazja do omówienia różnych pomysłów na biznes.
 

Studenci biorą udział w wizytach studyjnych, podczas których podglądają, w jaki sposób funkcjonują poszczególne działy firmy. Uczestniczą w wykładach gościnnych, które prowadzą przedstawiciele partnerów biznesowych WSB. W ich trakcie prowadzący mówią o specyfice danej branży, prezentują obszar działalności i opowiadają o wdrażanych innowacjach. 


Dzięki partnerstwu biznesowemu nasi studenci mogą również skorzystać z oferowanych przez Biuro Karier propozycji staży, praktyk i pracy, a na targach pracy spotkać przedstawicieli pracodawców i porozmawiać o ich oczekiwaniach i ofertach. 
 

Partnerzy biznesowi

W ramach partnerstwa biznesowego współpracujemy z:

 • Lufthansa Systems Poland ‒ w sprawie akredytowania programu studiów I stopnia na specjalności Informatyka Stosowana na kierunku Informatyka i Ekonometria
 • Gdańską Organizacją Turystyczną ‒ w sprawie akredytowania programów specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Polish Outdoor Group ‒ w sprawie akredytowania specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych ‒ w sprawie objęcia patronatem specjalności Rynki Finansowe i Doradztwo Inwestycyjne na kierunku Finanse i Rachunkowość
 • Stowarzyszeniem International Project Management Association Polska ‒ w zakresie promowania oraz kształcenia umiejętności zarządzania projektami, programami i portfelami projektów
 • Thomson Reuters (Markets) Europe SA ‒ w zakresie propagowania wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem na studiach podyplomowych
 • ING Bank Śląski SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnościami Bankowość i Innowacje Finansowe, Bankowość i Doradztwo Finansowe na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz wybranymi kierunkami studiów podyplomowych
 • Arla Global Financial Services Centre sp. z o.o. - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych z kierunkiem Corporate Finance Management na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz wybranymi kierunkami studiów podyplomowych
 • LPP SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością Systemy Logistyczne ( studia II stopnia) na kierunku Logistyka, specjalnością Multimedia i Grafika Komputerowa (studia I stopnia) na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie Systemami Logistycznymi
 • Przedsiębiorstwem Przewozu Towarów PKS Gdańsk - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjlanością Logistyka i Spedycja na kierunku Logistyka (studia I stopnia)
 • Regionalną Izbą Gospodarcza Pomorza - partner kierunku Zarządzanie w sprawie prowadzenia przez pracowników i ekspertów RIGP zajęć tematycznych, udziału w Radzie Przedsiębiorczości WSB, organizowaniu szkoleń oraz warsztatów, wspieranie wspólnych inicjatyw, odbywanie staży oraz praktyk przez studentów WSB w RIGP oraz doradztwa personalnego, organizowaniu konferencjit ematycznych.
 • Portem Gdańsk - w sprawie współpracy w obszarze dydaktyczno - naukowym w celu podnoszenia jakości kaształcenia na specjalności Bepieczeństwo portów morskich i lotniczych. Organizacji wspólnych konferencji i sympozjów
 • Urzędem Lotnictwa Cywilnego- w sprawie wymiany ocen eksperckich oraz możliwości korzystania z doświadczeń, statystyk, programów symulacyjnych do monitorowania i analizy zagrożeń, przedsięwzięć naukowo-badawczych
 • DB Schenker z Gdyni - staże i praktyki dla kierunku Logistyka, spotkania z pracodawcami
 • Delphi Poland SA z Gdańska - staże i praktyki dla kierunku Logistyka, spotkania z pracodawcami
 • Energa SA - staże i praktyki dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości
 • Kancelaria Księgowa „Activus” z Gdańska - staże i praktyki dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości.
 • Fidus Finanse z Gdyni - spotkania z pracodawcą, praktyki dla studentów Finansów i Rachunkowości.
 • Sony Pictures Entertainment Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Gdyni - staże oraz spotkania z pracodawcą dla studentów Finansów i Rachunkowości.
 • Phinance S. A. - organizacja konkursu skierowanego do studentów Wyższych Szkół Bankowych w całej Polsce, którego nagrodą główną jest wyjazd na niemiecką giełdę papierów wartościowych  Borse Frankfurt     
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego - praktyki dla studentów Stosunków Międzynarodowych.
 • X Generation Film Factory - praktyki, spotkania z pracodawcą oraz transfer wiedzy dla kierunku Informatyka i Ekonometria.
 • Dworem Oliwskim sp. z o.o. z Gdańska - praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów Turystyki i Rekreacji.
 • Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych - współpraca w zakresie promowania i rozwijania idei profesjonalnego szacowania nieruchomości
 • Stowarzyszeniem Pomorskich Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP
 • Krajowym Instytutem Rozwoju Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
 • Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości - patronat studiów podyplomowych
 • Condohotels Management Sp. z o.o - w sprawie akredytowania programów specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów Turystyki i Rekreacji.