Z końcem lipca poznaliśmy wyniki oceny naszej działalności naukowej, której poddawaliśmy się ramach Federacji Naukowej WSB-DSW. Bardzo dobre wyniki ewaluacji otwierają nowe możliwości – m.in. dają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w najwyżej ocenianych dyscyplinach (A, B+); elastycznego tworzenia nowej oferty studiów oraz prowadzenia szkół doktorskich.  

 

Przyznane decyzjami Ministra Edukacji i Nauki kategorie naukowe: 
Ekonomia i finanse – kategoria A  
Pedagogika – kategoria A  
Nauki o zarządzaniu i jakości – kategoria A  
Nauki o komunikacji społecznej i mediach – kategoria A  
Językoznawstwo - kategoria A  
Nauki o kulturze fizycznej – kategoria B+  
Nauki o bezpieczeństwie – kategoria B 

 

Tak dobre wyniki ewaluacji są efektem wielkiego zaangażowania i pasji niemal 200 pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, pracujących na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. 

Oceny efektów pracy naukowej uczelni dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), a dotyczyła ona lat 2017-2021. Dyscypliny naukowe oceniane są pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.  
 

Czytaj więcej