W opublikowanym przez miesięcznik "Perspektywy" 21 ogólnopolskim rankingu uczelni niepublicznych Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wraz z gdyńskim wydziałem została uczelnią nr 1 na Pomorzu.


Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

  • Prestiż,
  • Absolwenci na rynku pracy,
  • Potencjał naukowy,
  • Efektywność naukowa,
  • Potencjał naukowy,
  • Potencjał dydaktyczny,
  • Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved".

 

Metodologię rankingu Perspektyw opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Pełna lista rankingu uczelni niepublicznych znajduje się tutaj ranking.perspektywy2020

Czytaj więcej