Powtórki przed maturą z matematyki w WSB

Matura? Stresujesz się matematyką?
Skorzystaj z naszego darmowego kursu wideo na kierunekrozwoju.pl i bądź perfekcyjnie przygotowany!
Wyższe Szkoły Bankowe we współpracy z dwoma nauczycielami matematyki - panami Piotrem Dworniczakiem i Maciejem Kopczyńskim, przygotowały krótki kurs przygotowawczy do matury z matematyki.
Kurs składa się z 10, około trzydziesto minutowych lekcji, zaprezentowanych w formie nagrań wideo, do których możesz sięgnąć w każdej, dogodnej dla siebie chwili. Możliwość wielokrotnego odtwarzania czy powrotu do wcześniejszych lekcji, pozwoli również utrwalić i dobrze zapamiętać materiał.
Zaloguj się sie na platformie kierunekrozwoju.pl, gdzie od 17 lutego będziemy publikować lekcje (każde kolejne zagadnienie pojawiać się będzie co 2 dzień, żebyś miał czas na przyswojenie tematu i przejście do kolejnego).

Zagadnienia poruszane w trakcie kursu i terminy ich publikacji na stronie:

Termin Temat Lekcji
17.02.2016  Funkcja Liniowa
19.02.2016 Stereometria
21.02.2016 Planimetria i Trygonometria
23.02.2016 Funkcja kwadratowa równania i nierówności
25.02.2016 Obliczenia procentowe
27.03.2016 Ciągi liczbowe
29.02.2016 Równania i nierówności
02.03.2016 Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
05.03.2016 Wyrażenia algebraiczne, pierwiastki
07.03.2016 Elementy kombinatoryki rachunek prawdopodobieństwa

 

15-02-2016