Kształcenie dualne na kierunku Zarządzanie z firmą o4

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku po raz drugi zwarła umowę dotyczącą kształcenia dualnego na kierunku Zarządzanie z firmą o4. Firma o4 zajmuje się wynajmowaniem powierzchni dla startup-ów oraz małych przedsiębiorstw, zlokalizowana jest w jednym z największych centrów biznesu w Polsce Olivia Business Centre.
o4 zobowiązało się do udostępnienia studentom kierunku zarządzanie przestrzeni businessowej, która wynajmowana jest dla różnych innowacyjnych firm oraz startup-ów.

Od nowego semestru ponad połowa zajęć na specjalności  Zarządzanie Projektem odbywać się będzie poza uczelnią w Olivia Business Centre.  Ponadto studenci będą mogli korzystać z organizowanych przez firmę szkoleń i konferencji. Dodatkowo koła naukowe związane z kierunkiem mogą zajmować wyznaczoną przez firmę przestrzeń budynku oraz nawiązywać nowe biznesowe kontakty, a także uczestniczyć w różnego rodzaju projektach.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23.12.2015 r. przez reprezentantów obu stron.

08-01-2016