Michał Szlachcic
Michał Szlachcic

Praktyk, ekonomista, współzałożyciel i członek Zarządu Logintrade S.A. Wykładowca na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych zakupy w biznesie i zarządzania sprzedażą, autor i kierownik podyplomowego studium windykacja i zarządzanie wierzytelnościami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zrealizował szereg projektów konsultingowych oraz szkoleniowych dla takich firm jak: Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., Polkomtel S.A., Polifarb Wrocław-Cieszyn S.A., Polmos Wrocław S.A., Poczta Polska, Ruch S.A., Cermag Sp. z o.o., Kaufland Sp. z o.o., Gotec Polska Sp. z o.o. oraz wielu innych.

Anna Marcinkowska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z firm windykacyjnych, koncernie Saint-Gobain oraz kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze instytucji finansowych. Od 2006 r. pełnomocnik Zarządu Krajowego Rejestru Długów ds. Prawnych. Bierze czynny udział w pracach legislacyjnych z obszaru rynku wymiany informacji oraz szeroko rozumianego obrotu gospodarczego. Jako ekspert współpracuje w zespołach roboczych powoływanych przy ministerstwach oraz organizacjach samorządowych przedsiębiorców jak Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce czy PKPP Lewiatan. Swoją wiedzą z zakresu zarządzania wierzytelnościami oraz zasad funkcjonowania rynku wymiany informacji gospodarczych w Polsce dzieli się na licznych konferencjach organizowanych dla różnych branż – zarówno dla sektora korporacyjnego z branży finansowej, windykacyjnej czy ubezpieczeniowej, ale i dla sektora MŚP czy administracji samorządowej. Jako trener bierze udział w licznych szkoleniach i warsztatach biznesowych z obszaru bezpieczeństwa umów w obrocie gospodarczym, aspektów prawnych windykacji należności czy tworzenia procesów zarzadzania wierzytelnościami.

Agnieszka Brzezińska-Mandat

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej), studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, specjalność: Trener biznesu. Mediator i Coach biznesu. W branży windykacyjnej od 2003 roku zarówno jako praktyk, jak i teoretyk. Jako trener i coach ma na swoim koncie między innymi takie szkolenia jak: „Prowadzenie rozmów windykacyjnych w zakresie monitoringu i windykacji”, „Prowadzenie rozmów windykacyjnych po złamanej obietnicy”, „Standardy rozmów windykacyjnych”, „Telewindykacja” czy „Negocjacje w biznesie”. Dwukrotnie współtworzyła call centra windykacyjne: w dużej wrocławskiej firmie windykacyjnej ULTIMO oraz w Getin Banku. W roli kierownika zespołu zarządzała zarówno windykatorami telefonicznymi, jak i terenowymi. Jako trener i Coach - wspierała rozwój setek windykatorów telefonicznych. Autorka wewnętrznego dokumentu szkoleniowego Vademecum Windykatora. Współtwórca wielu standardów rozmów windykacyjnych oraz instrukcji i procedur z zakresu windykacji. Od 2012 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu aktualnie kieruje Działem Szkoleń, w którym jako trener prowadzi szkolenia między innymi z zakresu negocjacji, rozmów telefonicznych z klientami, stosowania technik windykacyjnych. Jako mediator wzmacnia pracowników spółki w trudnych rozmowach.

Krystian Mularczyk

Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Wykładowca studiów podyplomowych w WSB we Wrocławiu, prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa gospodarczego, sportowego oraz egzekucyjnego. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, na które składają się artykuły oraz opracowania książkowe. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Członek Komisji Odwoławczej w Wydziale Dyscypliny Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, wieloletni wykładowca w Studium Ekonomiczno- Administracyjnym gdzie prowadził wykłady z prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Honorowy członek Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych. Ukończył aplikację sądową odbytą w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawo oraz administracja – zarządzanie. Ukończył podyplomowe studia Prawa Zamówień Publicznych na Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, sportowym, arbitrażu oraz w postępowaniu egzekucyjnym. W działalności radcowskiej zajmuje się procesami sądowymi, bierze udział w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego w szczególności windykacji należności oraz nadzoruje wspomaganie egzekucji komorniczej.