Program studiów

 •  Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy komunikacji
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy systemów informacji prawnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Podstawy zarządzania
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie cywilne
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Prawo cywilne. Część ogólna,
 • Prawo cywilne. Prawo rzeczowe
 • Prawo cywilne. Zobowiązania
 • Prawo europejskie
 • Prawo karne, a działalność przedsiębiorstwa
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo spółek handlowych
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Etyka w biznesie
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Gra biznesowa
 • Język obcy
 • Język polski*
 • Logika
 • Metodyka pracy projektowej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Seminarium dyplomowe
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • BHP
 • Wychowanie fizyczne
 • Wyzwania rynku pracy
 • Praktyka zawodowa