Program studiów

 • Pedagogika pracy
 • Współczesne problemy socjologii pracy
 • Wybrane zagadnienia psychologii kierowania ludźmi
 • Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób deprecjonowanych na rynku pracy
 •  Struktura organizacji poradnictwa i doradztwa zawodowego
 • Praca w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w kształceniu zawodowym
 • Etyka zawodowa pedagog pracy
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Warsztat kompetencji całożyciowego uczenia się 
 • Systemy sieciowe i multimedialne w przygotowaniu i doskonaleniu zawdowoym
 • Warsztat pracy doradcy, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem
 • Formy i metody pracy doradcy zawodowego
 • Metody zarządzania zasobami ludzkimi
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych

 

Oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązujące wszystkich studentów kierunku Pedagogika.