Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Zdobędziesz umiejętności pozwalające na profesjonalną działalność w zakresie zarządzania personelem, orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego.
 • Nabędziesz wiedzę na temat sposobów diagnozy, wsparcia i pomocy dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Pozyskasz wiedzę z zakresu poradnictwa pracy, planowania kariery, zarządzania personelem, organizacji szkoleń.
 • Posiądziesz umiejętność projektowania działań diagnostycznych i doradczych.
 • Nauczysz się metod rozwijania i wspierania u podopiecznych zasady samopomocy (self-help) jako jednego z fundamentów zdrowego życia społecznego.
pedagogika

Opinie

"Pedagogika to studia ciekawe, praktyczne i użyteczne! Pozwalają poznać fenomen Człowieka i Ludzi, tworzących formalne i nieformalne grupy społeczne. Pedagogika humanistyczna różni się od tej minionych pokoleń, wedle której dorośli uczyli i wychowywali dzieci tak, jak robili to ich rodzice i nauczyciele. Współczesna pedagogika korzysta z nowych technologii, wspiera i rozwija kreatywność, sięga do wiedzy z różnych nauk, np. kognitywistyki - czyli nauki o tym, jak pracuje mózg, czy antropologii kulturowej."

prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Wykładowca kierunku pedagogika

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. Studiując tę specjalności będziesz miał kontakt z wykładowcami-praktykami oraz specjalistami z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.
 2. Po jej ukończeniu zwiększysz swoją konkurencyjność na rynku pracy – będziesz przygotowany do podjęcia pracy w samorządzie terytorialnym, w administracji publicznej, a także w innowacyjnych firmach i instytucjach. Otworzysz sobie drogę do pracy w wielu instytucjach rynku pracy.
 3. Będziesz pracować głównie z osobami dorosłymi, ale często również z młodzieżą uczącą się lub poszukująca pracy.
finanse-rachunkowosc

Program studiów

 • Pedagogika pracy
 • Współczesne problemy socjologii pracy
 • Wybrane zagadnienia psychologii kierowania ludźmi
 • Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób deprecjonowanych na rynku pracy
 •  Struktura organizacji poradnictwa i doradztwa zawodowego
 • Praca w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w kształceniu zawodowym
 • Etyka zawodowa pedagog pracy
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Warsztat kompetencji całożyciowego uczenia się 
 • Systemy sieciowe i multimedialne w przygotowaniu i doskonaleniu zawdowoym
 • Warsztat pracy doradcy, coacha, specjalisty ds. kierowania rozwojem
 • Formy i metody pracy doradcy zawodowego
 • Metody zarządzania zasobami ludzkimi
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych

 

Oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązujące wszystkich studentów kierunku Pedagogika.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Edyta Sadowska
Agnieszka Majewska-Kafarowska
Beata Kozioł
Małgorzata Kozak Buchalik
Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk -...

dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują...

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju...

Agnieszka Majewska-Kafarowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zawodowo zajmuje się rozwojem człowieka w cyklu życia oraz kulturowo-społecznymi uwarunkowaniami starzenia się i starości. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z  andragogiki, edukacja dorosłych, pedagogiki...

mgr Beata Kozioł

Pracuje jako psycholog w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi gabinet psychologiczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podczas  pracy z...

mgr Małgorzata Kozak Buchalik

Zawodowo pasjonuje się psychodietetyką, zastosowaniem eeg biofeedback, technikami integrującymi Emocje, Mózg, Ciało. Swoje doświadczenie zdobywała udzielając wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom biorącym udział w projektach realizujących m.in. takie...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
otwarte-serca
senior-residence
unikat
zstoio
omega
zsi
MP-nr34
integracyjne-przedszkole
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 85 24 +32 349 84 79
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF