W związku z rozpoczynającą się sesją egzaminacyjną oraz obronami, informujemy że obrony zaplanowane na czerwiec oraz lipiec 2020 r. będą odbywać się na terenie uczelni w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie przy ul. Sportowej 29. Szczegółowe informacje nt. przebiegu obrony.

 

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 będzie odbywać się w formie zdalnej. Szczegółowe informacje nt. egzaminów.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.05.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów oraz zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 23/2020 z dnia 04.06.2020 r. w sprawie organizacji obron stacjonarnych w okresie epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 w budynkach lub na terenie WSB w Poznaniu, prace dyplomowe wszystkich studentów I i II stopnia przystępujących do obron począwszy od 30.06.2020 r. będą podlegać archiwizacji w elektronicznej bazie prac dyplomowych Uczelni – w naszym przypadku w ESO (Elektronicznym Systemie Obron).

 

W przypadku studentów kończących studia I stopnia podczas odbioru dyplomu należy złożyć w Dziekanacie wyłącznie:
- prezentację zgraną na płytę CD
- sprawozdanie z realizacji projektu dyplomowego.

 

W przypadku studentów kończących studia II stopnia również nie ma konieczności składania pracy dyplomowej w wersji papierowej.

 

Czytaj więcej