Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów.