Opis kierunku

Studia podyplomowe realizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.

Studia realizowane w Toruniu. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 

Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Odpowiada on na potrzeby nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu  i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dzieci i uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestnicy kierunku, zostaną  zapoznani z najnowszą wiedzą naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii, pedagogiki, psychopatologii. Poznają kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wiedzę dotycząca funkcjonowania (społecznego, emocjonalnego) dzieci i młodzieży z ASD.

 

Co zyskujesz?

 • Nauczysz się organizowania i realizowania procesu edukacyjno-rewalidacyjnego w przedszkolu, w szkole wszystkich poziomów i w ośrodkach edukacyjno-wychowawczo-rewalidacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, innych placówkach opiekujących się osobami z zespołem autyzmu.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat stosowania metod i form pracy wspomagających rozwój osób z zespołem autyzmu i innego rodzaju zaburzeniami oraz opracowania i realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 • Poznasz sposoby prowadzenia indywidualnej pracy terapeutycznej w placówkach publicznych i niepublicznych (np. szkołach integracyjnych, specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach wspierających osoby z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwojowymi).
 • Poszerzysz i uzupełnisz swoją wiedzę teoretyczno-praktyczną z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i klinicznej i zagadnień medycznych, a wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć rewalidacyjnych wykorzystasz w czasie warsztatów i ćwiczeń oraz praktyk studenckich w różnych szkołach i placówkach.
 • Odbędziesz praktyki, w czasie których skonfrontujesz swoją zdobytą wiedzę teoretyczną w bezpośrednim działaniu.
 • Po ukończeniu studiów uzyskasz uprawnienia do prowadzenia zajęć w zakresie prowadzenia wczesnego wspomaganie rozwoju, kształcenia oraz rewalidacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Może być zatrudniony na stanowisku:
 1. Nauczyciela prowadzącego rewalidację
 2. Prowadzącego zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 3. Nauczyciela wspomagającego dziecko z ASD w szkole ogólnodostępnej
 4. Nauczyciela współorganizującego kształcenie

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z diagnozą spektrum autyzmu.
 • Dla osób z tytułem magistra lub licencjata z pedagogiki/psychologii, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i umiejętności oraz nabyć dodatkowe uprawnienia.

Hybrydowe studia podyplomowe

Około 80% zajęć zrealizujesz na uczelni, a 20% na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych w Internecie i na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).

 

Koordynator kierunku

Anna_Pasierbska

Cześć,

jeśli masz pytania związane z rekrutacją na ten kierunek, zadzwoń lub napisz:

tel. +48 538 688 806
e-mail: anna.adamczyk@wsb.torun.pl

 

Anna Adamczyk-Pasierbska

koordynator kierunku

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.  

do 31 maja
studia
1000 zł
taniej

Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł: 

 • 600 zł zniżki w czesnym odliczane na pierwszym roku studiów 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz - 1200 zł:

 • 800 zł zniżki w czesnym
 • 400 zł zniżki w opłacie wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów na kierunku Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu.

Studia trwają 3 semestry w wymiarze 450 godzin. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota-niedziela) oraz realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Program studiów obejmuje 180...

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 20
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 004
Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Tel.: +48 539 520 789,+48 538 688 806 +48 539 521 622 +48 664 426 909
Infolinia: 56 6814775

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00-16:00
 • wt: 08:00-17:00
 • śr-cz: 08:00-16:00
 • pt: 08:00-15:00
Pobierz stronę do PDF