Zostań słuchaczem studiów podyplomowych w WSB!

Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zaczynasz studia podyplomowe.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się na studia podyplomowe w 4 prostych krokach:

KROK 1.

Wybierz studia

  • Spośród kierunków studiów podyplomowych wybierz jeden dla siebie.
  • Wypełnij formularz na stronie www. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione formularze. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez proces zapisu, przypomni o potrzebnych dokumentach i upływających terminach.
  • Pamiętaj, że warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek jest dostarczenie kompletu dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.
KROK 2.

Skompletuj dokumenty:

  • kwestionariusz z podaniem (dokument generuje system zapisów online)
  • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie, dostaniesz ją na swoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online)
  • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)
  • akt małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska
  • zaświadczenie od logopedy i zaświadczenie od laryngologa lub foniatry (kierunek logopedia). 
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej, którą można uiścić przelewem na konto numer 17 1240 6478 1111 0000 4949 7852 (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

Uzupełnij później

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

Pamiętaj o tym, że jeśli wysyłasz dokumenty pocztą to kopia dyplomu musi  być potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.

KROK 3.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Złóż komplet dokumentów wraz z podpisaną umową o świadczenie usług edukacyjnych.

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów i po decyzji władz uczelni o uruchomieniu Twojego kierunku uzyskasz dostęp do Extranetu, a w nim min. znajdziesz harmonogram zjazdów i plan zajęć.

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje.

KROK 4.

To już! Jesteś słuchaczem WSB!

Teraz możesz zalogować się do Extranetu.

Kontakt
Korespondencję i pytania kieruj na adres:

Biuro Rekrutacji

Młodzieżowa 31A - Budynek A, pokój nr 08

Infolinia rekrutacyjna: 566637688

Tel.: 566609213

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 10:00-16:00
wtorek: 10:00-16:00
środa: 10:00-16:00
czwartek: 10:00-16:00
piątek: 10:00-16:00