Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia trenera biznesu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Wystąpienia publiczne jako podstawowa kompetencja trenera:
(16 godz.)
 • Inauguracja studiów, wprowadzenie do meritum Akademii Trenera Biznesu.
 • Zawód Trenera, osobisty warsztat trenera.
 • Postawa Trenera, a jego efektywność na sali szkoleniowej.
 • Etyka w pracy trenera.
 • Komunikacja a sztuka prezentacji podczas prowadzenia szkoleń.
 • Kontakt z odbiorcami prezentacji / szkolenia.
Psychologiczne aspekty procesu uczenia się oraz pracy trenera:
(16 godz.)
 • Psychologiczne zasady przyswajania informacji przez uczestników szkoleń.
 • Praktyczne modele uczenia się ludzi dorosłych.
 • Płaszczyzna psychospołeczna i merytoryczna szkolenia.
 • Odkrywanie i rozwój indywidualnych kompetencji społecznych Trenera.
 • Asertywna postawa Trenera.
 • Radzenie sobie z tremą.
 • Budowanie autorytetu trenera.
Wstęp – czynniki efektywnego szkolenia. Zamykanie procesu szkoleniowego
(8 godz.)
 • Rozpoczęcie szkolenia lub warsztatów – dobry początek.
 • Wstęp do szkolenia z perspektywy: trenera, uczestników i zleceniodawcy.
 • Sposoby zakończenia procesu szkolenia, wzmocnienie skuteczności zajęć.
Wielopoziomowe projektowanie procesu szkoleniowego
(8 godz.)
 • Definiowanie celów szkolenia.
 • Zasady projektowania szkolenia.
 • Tworzenie konstrukcji warsztatu.
 • Dobór treści do założonego celu.
 • Budowa logicznej struktury ściśle związanej z realizowanymi celami.
Dynamika rozwoju i pracy grupy szkoleniowej. Metodyka pracy z grupą szkoleniową:
(16 godz.)
 • Dynamika rozwoju i pracy grupy - proces grupowy.
 • Wykorzystanie procesu grupowego do efektywnej realizacji zajęć.
 • Praca na procesie i na strukturze.
 • Metody prowadzenia zajęć.
 • Metody aktywizujące w szkoleniach.
 • Projektowanie, omówienie ćwiczeń. Dyskusja po ćwiczeniu.
 • Kierowanie emocjami uczestników po odbytym ćwiczeniu.
 • Przykładowe ćwiczenia.
Zaawansowane techniki uczenia się dorosłych:
(8 godz.)
 • Coaching grupowy – jako rozwój zespołu oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi w zespole.
 • Coaching - jako indywidualny sposób uczenia pracownika / klienta.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej przez prowadzącego szkolenie – wspierająca recenzja.
 • Metafory, humor, cytaty w procesie szkoleniowym.
 • Wykorzystanie prowokacji w prowadzeniu szkoleń.
 • Szkolenia w miejscu pracy oraz szkolenia wyjazdowe.
Cztery pokolenia na rynku pracy
(8 godz.)
 • Czym charakteryzują/różnią się pokolenia Z, Y, X, Baby Boomers?
 • Jak się komunikują?
 • Czego oczekują od pracodawcy?
 • Co motywuje je do pracy?
 • Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, uwzględniając specyfikę potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku - kluczowe kompetencje.
Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkolenia. Skuteczne techniki komunikacji.
(16 godz.)
 • Budowanie płaszczyzny współpracy, zaangażowania i odpowiedzialności podczas szkolenia.
 • Sytuacje „trudne” powodowane przez „trudnych” uczestników – modele radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Dynamika konfliktu, wpływ konfliktu na efektywność procesu szkoleniowego.
 • Wpływanie na stan emocjonalny uczestnika szkolenia.
 • Psychologiczne aspekty zachowania „trudnych” uczestników oraz sposoby skutecznego podejścia do nich.
Prezentacje multimedialne. Przygotowanie materiałów szkoleniowych
(8 godz.)
 • Prezentacja multimedialna, jako wsparcie i urozmaicenie sposobu prowadzenia zajęć.
 • Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych do przykładowych tematów szkoleń.
 • Materiały pomocnicze do ćwiczeń.
 • Wykorzystanie narzędzi technicznych do zwiększenia efektywności szkolenia.
Integralny trener:
(8 godz.)
 • Indywidualna diagnoza potencjału uczestników na podstawie badania MindSonar® - kwestionariusz wartości i wzorców myślenia.
 • Strategie działania, uczenia się i podejmowania decyzji.
 • Ewolucja wpływu społecznego - teoria Spiral Dynamics®.
 • „Ja jako Trener” i mój wpływ na efektywność działań procesu rozwoju uczestników.
Diagnoza potrzeb szkoleniowych. Zarządzanie szkoleniami jako proces:
(16 godz.)
 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych.
 • Przygotowywanie wskaźników efektywności.
 • Ocena efektywności szkoleń.
 • Analiza i ocena przeprowadzonego szkolenia.
 • Zarządzanie szkoleniami (rozwojem pracowników) w firmie.
 • Projektowanie ewaluacji szkolenia.
 • Budowanie współpracy pomiędzy trenerem, a działami odpowiedzialnymi za politykę personalną w firmie (tworzenie kompleksowego wsparcia dla przekazywanych treści szkoleniowych).
Warsztaty mistrzów – przygotowanie i prowadzenie fragmentów szkoleń przez uczestników zajęć
(16 godz.)
 • Przygotowanie przykładowych szkoleń przez uczestników zajęć do wykorzystania w bieżącej pracy.
 • Prowadzenie przez uczestników wybranych fragmentów szkoleń – przygotowanie do sesji zaliczeniowej.
Forma zaliczenia
(16 godz.)
 • Egzamin teoretyczny - test sprawdzający.
 • Egzamin praktyczny - przeprowadzenie fragmentu szkolenia.