dr hab. Bohdan Godziszewski, prof. WSB

Specjalista z zakresu  zarządzania strategicznego oraz zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. Prowadzi zajęcia na wszystkich rodzajach studiów, również MBA.  Oprócz  działalności naukowej  utrzymuje ścisłe kontakty z praktyką gospodarczą. Uczestniczył jako konsultant przy opracowywaniu projektów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych wielu przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego.  Aktualnie członek rad nadzorczych  w dwóch przedsiębiorstwach.

dr Barbara Bielicka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie oraz absolwentka podyplomowych studiów Public Relations. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania, marketingu i public relations zdobyte na stanowiskach dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. marketingu, v-ce prezesa ds. marketingu i PR w przedsiębiorstwach branży spożywczej oraz na rynku usług uzdrowiskowych.
W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu pracuje od 12 lat, aktualnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania. Wykładowca przedmiotów: Public Relations, negocjacje w biznesie, komunikowanie się w organizacji, marketing, marketingowe działania organizacji, zachowanie nabywców, zachowania konsumenta i psychologia reklamy. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą człowieka i jego kondycji w systemie komunikacji społecznej XXI wieku oraz jego roli w procesach komunikowania się organizacji.

dr Tomasz Janicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer kierunku: Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i studiów wykonalności) Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Związany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu (koordynator projektów unijnych, główny specjalista ds. promocji i rozwoju). Specjalizuje się w zakresie struktur organizacyjnych, zarządzania projektami i analizy finansowo-ekonomicznej różnego rodzaju organizacji.

Joanna Nieżurawska-Zając
dr Joanna Nieżurawska

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of  Setubal (Portugalia), uczestniczka Sammer School w Normandy Business School, Le Havre (Francja) oraz uczestniczka stażu naukowo- badawczego w University of Oxford . Autorka 35 artykułów wydawanych w czasopismach fachowych i materiałach pokonferencyjnych zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim oraz autorka monografii: J. Nieżurawska, Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora”, Toruń 2010. Audytor z zakresu zarządzania zasobami ludzki w  wybranych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 

Zainteresowania naukowe:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • motywowanie oraz wynagradzanie pracowników
  • elastyczne systemy wynagradzania pracowników
  • systemy kafeteryjne
  • kierowanie i przywództwo
  • zarządzanie różnorodnością pokoleniową
  • motywowanie przedstawicieli generacji Z, Y, X, BB
  • zarządzanie osobami starszymi w organizacji

Wybrane publikacje w mediach: 

 

dr Piotr Prewysz-Kwinto

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pt. "Rachunek kosztów docelowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce" zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor lub współautor około 60 publikacji naukowych z zakresu finansów i rachunkowości, a także podręczników dla studentów ("Analiza finansowa", "Finanse przedsiębiorstw", "Matematyka finansowa").  Uczestnik około 50 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, kilku stypendiów i staży zagranicznych na uniwersytetach we Francji (Paryż, Montpellier, Amiens, Rennes) oraz współrealizator dwóch naukowych grantów badawczych. Aktywnie współpracuje również ze środowiskiem gospodarczym – autor ponad 100 opracowań i analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka, w tym dla projektów finansowanych ze środków europejskich. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz European Accounting Association. Praktyk zajmujący się od ponad 10 lat przygotowywaniem analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka. Twórca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku analityk finansowy.