Zostań studentem WSB!

Zapisz się na studia, nie wychodząc z domu

 

Sytuacja, w której znaleźliśmy się w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest dla nas wszystkich czymś nowym. Pamiętaj jednak, że nie musisz rezygnować, czy odkładać na później marzeń o studiowaniu  –
zapisz się na studia już dziś.

 

Studentem studiów II stopnia w WSB w Toruniu może zostać każda osoba, która ukończyła studia I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz jednolite studia magisterskie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

 

Chcąc ułatwić Ci zapisanie się na studia i wypełnienie dokumentów, uprościliśmy proces rekrutacji. Od teraz nie musisz wychodzić z domu, aby zapisać się na studia i skorzystać z aktualnej promocji. Dużą część rzeczy załatwisz online! Wystarczy, że masz telefon komórkowy i dostęp do komputera.

Zapisz się na studia II stopnia w 4 prostych krokach:

KROK 1.

Wybierz studia

 • Spośród kierunków studiów magisterskich wybierz jeden dla siebie – lista kierunków
 • Wypełnij  formularz na stronie www
 • Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail link weryfikacyjny, a po potwierdzeniu rejestracji automatycznie wygenerowane i wypełnione formularze. Bądź spokojny, nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rejestracji, przypomni o potrzebnych dokumentach i upływających terminach.
 • Pamiętaj, że będziesz mógł być przyjęty na wybrany kierunek, jeżeli dostarczysz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. W obecnej sytuacji prosimy, byś część z nich wysłał w formie elektronicznej na adres rekrutacja@wsb.torun.pl lub study@wsb.torun.pl (w przypadku zapisu na studia anglojęzyczne i Cudzoziemców). Poinformujemy Cię, kiedy już będziemy mogli spotkać się w murach naszej Uczelni. Wówczas będziesz mieć 14 dni na dostarczenie nam wskazanych dokumentów osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura Rekrutacji. Więcej o tym procesie przeczytasz w “Kroku 3”.
 • Przy przyjmowaniu na studia decyduje też kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku specjalności anglojęzycznej, warunki przyjęcia szczegółowo precyzują zasady rekrutacji dla Cudzoziemców.
KROK 2.

Aby zostać studentem WSB powinieneś skompletować i dostarczyć nam w wyznaczonym terminie poniższe dokumenty:

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia (oba uzupełnione dokumenty generuje system zapisów online, dostaniesz je wypełnione na swój adres e-mail),
 • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach, parafowana na każdej stronie, prześlemy ją na Twoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online),
 • ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online),
 • 1 kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu),
 • 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm),
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 85 zł, którą można dokonać przelewem na konto numer 17 1240 6478 1111 0000 4949 7852   (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

 

W pierwszej kolejności prosimy, byś wysłał nam e-mailem elektroniczne wersje dokumentów:

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia (oba uzupełnione dokumenty generuje system zapisów online, dostaniesz je wypełnione na swój adres e-mail),
 • umowa edukacyjna (prześlemy ją na Twoją skrzynkę mailową, po tym jak zapiszesz się online),
 • ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online),
 • skan dyplomu (jeżeli w tym roku przystępujesz do obrony i nie masz jeszcze dyplomu, dostarczysz go w późniejszym terminie, a teraz wyślij nam pozostałe dokumenty),
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 85 zł, którą można dokonać przelewem na konto numer 17 1240 6478 1111 0000 4949 7852   (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

 

Zapisując się na specjalność anglojęzyczną dodatkowo należy złożyć:

 •  kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego zgodnie z zasadami rekrutacji

 

Cudzoziemcy zobowiązani są złożyć poza powyżej wymienionymi dokumentami:

 • kserokopię dokumentu stanowiącego podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu),
 • kserokopię dokumentów poświadczające znajomość języka w którym prowadzone są studia (oryginały do wglądu),
 • kserokopię tłumaczenia przysięgłego (oryginał do wglądu).
  Lista tłumaczy przysięgłych https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego,
 • w przypadku osób niepełnoletnich: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – wyrażenie zgody na podjęcie studiów w Wyższej Szkole Bankowej i podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, 
 • do wglądu Kartę Polaka, Kartę pobytu, wizę - jeśli Kandydat posiada, 
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej (jeśli obowiązuje) zgodnie z Regulaminem Opłat
 • do wglądu paszport; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wymagania od Cudzoziemców poniższych dokumentów:

decyzja administracyjna Kuratora Oświaty potwierdzająca uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia (jeśli obowiązuje).

 

 

Uzupełnij później

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub kurierem.

KROK 3.

Wyślij komplet dokumentów e-mailem do Biura Rekrutacji
Możesz je wysłać e-mailem na 2 sposoby:

 

1)   Wydrukuj i podpisz w wyznaczonych miejscach dokumenty, które dostałeś od nas e-mailem. Przygotuj     kopie pozostałych dokumentów, zeskanuj je wszystkie, a następnie wyślij e-mailem na adres rekrutacja@wsb.torun.pl lub study@wsb.torun.pl (w przypadku zapisu na studia anglojęzyczne

 i Cudzoziemców). Jeżeli nie masz w domu skanera, skorzystaj ze swojego telefonu komórkowego. Użyj

 jednej z darmowych aplikacji, które mogą pełnić funkcję skanera. Ich listę znajdziesz TUTAJ.

 

2)     Wypełnij edytowalne dokumenty w formacie pdf i podpisz je korzystając z klawiatury, rysując, lub        wstawiając obraz odręcznego podpisu. Nie jesteś pewien, jak to zrobić? To łatwe, wejdź na stronę (link) i sprawdź, jak to działa. Wraz z pozostałymi dokumentami prześlij nam je na adres 

rekrutacja@wsb.torun.pl.

 

Jeśli swoje zdjęcie (jak do dowodu osobistego/paszportu) masz w wersji elektronicznej prosimy o przesłanie opisując go swoim nr PESEL, a przy dostarczaniu kompletu dokumentów przekażesz nam je w wersji papierowej. 


Nie masz swojego zdjęcia (jak do dowodu osobistego/paszportu) w wersji elektronicznej? To nie problem – w procesie rekrutacji niezbędne jest zdjęcie papierowe, które dostarczysz wraz z kompletem oryginalnych dokumentów, ale już teraz składając pozostałe dokumenty zarezerwujesz sobie miejsce na studiach i zachowasz promocję. 

 

Na przesłanie dokumentów drogą elektroniczną masz 7 dni od momentu zapisu na studia przez formularz online.  

 

Poinformujemy Cię, kiedy już będziemy mogli spotkać się w murach naszej Uczelni. Wówczas będziesz mieć 14 dni na dostarczenie nam wskazanych dokumentów osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura Rekrutacji. Pamiętaj, że przy składaniu kompletu dokumentów kwestionariusz z podaniem, ślubowanie oraz umowa (w dwóch egzemplarzach) powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem.

 

Biuro Rekrutacji, po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekaże Ci podpisaną przez nas umowę oraz informacje na temat dostępu do harmonogramu zjazdów, planu zajęć oraz możliwym odbiorze legitymacji studenckiej. 


Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

 

KROK 4.

To już! Jesteś studentem WSB!

 

Będziesz mógł:

 • we wrześniu zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
 • dowiedzieć się, kiedy odbędzie się uroczysta Inauguracja roku akademickiego
 • sprawdzić płatności
 • w “Strefie studenta”  znajdziesz informacje o tym, co i gdzie jako student będziesz mógł załatwić, a także o organizacjach studenckich, do których będziesz mógł dołączyć.

 

Kontakt
Korespondencję i pytania kieruj na adres:

Biuro Rekrutacji

Biuro jest czynne w godzinach 8:00-16:00.Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Młodzieżowa 31A - Budynek A, pokój nr 004

Tel.: 566609213/212/211, 664286132/664285620/664426909/664285093 dostępny kontakt z pracownikami Biura Rekrutacji -Zapraszamy...

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00
Wystawiamy faktury VAT: