Cezary Graul

Menedżer kierunku informatyka w biznesie. Absolwent Teleinformatyki oraz Zarządzania, co w połączeniu z doświadczeniem zdobytym podczas studiów w Dronten University of Applied Sciences w Holandii oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii determinuje jego multidyscyplinarność naukową. Posiada szereg publikacji w zakresie hybrydowych metod edukacji, technik blended learning, a także innowacyjnych rozwiązań w zakresie motywacji i ewaluacji różnych obszarów kształcenia. Pełnił funkcję Kierownika Laboratorium Systemów Business Intelligence funkcjonującego w ramach projektu Regionalnego Centrum Innowacyjności II na UTP w Bydgoszczy. Uczestnik programu „Transformation.doc” na Uniwersytecie Wageningen w Holandii, gdzie zdobył cenne doświadczenie w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu projektami. Posiada bogate doświadczenie w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych. Ekspert Komisji Europejskiej w ramach projektu EASME (Executive Agency for Small & Medium-sized Enterprises).