Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
 • język obcy  
 • logika / Podstawy filozofii i etyki (studenci wybierają jeden z dwóch przedmiotów)  
 • podstawy psychologii / Podstawy socjologii (studenci wybierają jeden z dwóch przedmiotów)  
 • edytory tekstu  
 • arkusze kalkulacyjne  
 • grafika menadżerska i prezentacyjna  
 • zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie  
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.
Moduł zarządzania:
 • podstawy zarządzania 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi  
 • wprowadzenie do logistyki  
 • zarządzanie projektami  
 • zarządzanie jakością 
 • podstawy zarządzania strategicznego z elementami marketingu.
Moduł matematyczno - statystyczny:
 • matematyka  
 • statystyka  
 • badania operacyjne - metody optymalizacyjne
 • statystyczna kontrola jakości.
Moduł ogólnoekonomiczny:
 • podstawy ekonomii 
 • finanse 
 • rachunkowość
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw  
 • rachunek kosztów dla inżynierów 
 • podstawy prawa gospodarczego.
Moduł informatyczno - projektowy:
 • grafika inżynierska  
 • podstawy projektowania inżynierskiego 
 • business Inteligence  
 • komputerowe przetwarzanie danych 
 • języki i inżynieria oprogramowania 
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 
 •  systemy informatyczne CRM i ERP 
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych 
Moduł techniczny:
 • podstawy rysunku technicznego  
 • inżynieria materiałowa  
 • metrologia z elementami fizyki 
 • towaroznawstwo  
 • maszynoznawstwo z elementami automatyki i robotyki  
 • mechanika i wytrzymałość materiałów  
 • elementy elektrotechniki i elektroniki.
Moduł inżynierii systemów:
 • teoria i inżynieria systemów z elementami analizy systemowej 
 • zarządzanie procesowe i projektowanie procesów .
Moduł specjalnościowy:
 • seminarium dyplomowe  
 • proseminarium  
 • praktyka zawodowa
 • communication Skills in Business  
 • inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.