Kadra dydaktyczna

O poziomie kształcenia wyższej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy stanowią nauczyciele akademiccy legitymujący się stopniami i tytułami naukowymi, posiadający dorobek naukowy zbieżny z profilem uczelni oraz doświadczeniem dydaktycznym. Prowadząc studia o profilu praktycznym, WSB w Toruniu angażuje praktyków biznesu jako kluczową grupę nauczycieli akademickich, szczególnie w obsadzie przedmiotów specjalnościowych.
Naukowo-badawcze komórki organizacyjne:
Na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Toruniu funkcjonują następujące Instytuty:

Instytut Finansów, w skład którego wchodzą następujące zakłady:

1. Zakład Finansów i Podatków
2. Zakład Bankowości i Ubezpieczeń
3. Zakład Rachunkowości i Analizy Ubezpieczeniowej

Instytut Zarządzania, w skład którego wchodzą następujące zakłady:

1. Zakład Problemów i Koncepcji Zarządzania
2. Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
3. Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31A
tel. (56)  66 09 200

Na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy funkcjonują natomiast następujące katedry:

Katedra Logistyki
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
tel. (52)  58 29 123
pokój C 104

Katedra Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
tel. (52)  58 29 140
pokój C 109

 

Inne komórki organizacyjne:

Centrum Językowe w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31A
tel. (56)  66 09 246
Pokój A 115

Studium Aktywności Fizycznej  w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31A
tel. (56)  66 09 247
Pokój B 0055

Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31A
tel. (56) 66 09 248
Pokój A 411