O poziomie kształcenia wyższej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy stanowią nauczyciele akademiccy legitymujący się stopniami i tytułami naukowymi, posiadający dorobek naukowy zbieżny z profilem uczelni oraz doświadczeniem dydaktycznym. Prowadząc studia o profilu praktycznym, WSB w Toruniu angażuje praktyków biznesu jako kluczową grupę nauczycieli akademickich, szczególnie w obsadzie przedmiotów specjalnościowych.

Naukowo-badawcze komórki organizacyjne

Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu funkcjonują następujące Instytuty:

 

Instytut Finansów, w skład którego wchodzą następujące zakłady:

 • Zakład Finansów i Podatków,
 • Zakład Bankowości i Ubezpieczeń,
 • Zakład Rachunkowości i Analizy Ubezpieczeniowej;

Instytut Zarządzania, w skład którego wchodzą następujące zakłady:

 • Zakład Problemów i Koncepcji Zarządzania,
 • Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu.

 

Na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy funkcjonują natomiast następujące katedry:

 • Katedra Logistyki
  tel. 52 58 29 123
  pokój C 104
 • Katedra Nauk Społecznych
  tel. 52 58 29 140
  pokój C 109

Inne komórki organizacyjne:

 • Centrum Językowe w Toruniu
  tel. 56 66 09 246
  pokój A 115
 • Studium Aktywności Fizycznej w Toruniu
  tel. 56 66 09 247
  Pokój B 0055
 • Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
  tel. 56 66 09 248
  pokój A 411