Kadra dydaktyczna

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę  przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wielu wśród nich są także nasi absolwenci.

 

Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Ta  osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także  inspirowanie do tworzenia kół naukowych.

 

Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

Menedżerowie kierunków

Eryk Grykień

menedżer kierunku logistyka

 

Jestem menedżerem kierunku Logistyka w WSB w Szczecinie. W branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) pracuję od 18 lat. Zajmuję się budowaniem efektywnych zespołów, wdrażaniem pracowników, stażystów i studentów. Swoim doświadczeniem i wiedzą praktyczną chętnie dzielę się na zajęciach ze studentami. Staram się ich zaangażować, by po ukończeniu studiów mogli z przyjemnością wykorzystywać wiedzę, swoje umiejętności i kompetencje w życiu zawodowym. Moje hobby to żeglarstwo.

Izabela Wilczewska

menedżer kierunku marketing i sprzedaż

 

Jestem specjalistą z praktyczną i teoretyczną wiedzą z zakresu marketingu, public relations, reklamy i psychologii. Pomysłodawcą, koordynatorem i realizatorem kampanii reklamowych i marketingowych, działań PR, eventów, konferencji, szkoleń z prezentacji, negocjacji i sprzedaży. Od zawsze zainteresowana procesami społecznymi, działaniami zmierzającymi do budowania trwałych i bliskich związków pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem, świadomym zarządzaniem w organizacjach, kreowaniem marki przedsiębiorstw i osób.

Długoletnie doświadczenie nauczyło mnie, że marketing to przede wszystkim sposób myślenia, umiejętność rozpoznawania ludzkich potrzeb, otwarty umysł na możliwości firmy i oczekiwania klientów. Zadbam, abyśmy na naszym kierunku wzajemnie się inspirowali, rozniecali ciekawość, zasiewali wątpliwości oraz szukali skutecznych i kreatywnych rozwiązań. Ten rok należy do nas!

Izabela Wilczewska

dr Jolanta Lubomska-Kalisz

menedżer kierunku finanse i rachunkowość


Jestem doktorem nauk ekonomicznych oraz wykładowcą akademickim z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując na uczelni publicznej, jak i na uczelniach niepublicznych oraz jako trener, prowadząc szkolenia. Praca w roli wykładowcy oraz trenera jest moją pasją.
Wyznaję zasadę nieustannego rozwoju. Z tego powodu podejmuję stale nowe wyzwania. Osiągnęłam tytuł doktora nauk ekonomicznych. Do tej pory zrealizowałam dwa kierunki studiów podyplomowych: HR Manager oraz Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania. Regularnie uczestniczę w szkoleniach zawodowych, jak i dotyczących rozwoju osobistego. Zdobyłam doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją zarówno w obszarach miękkich, jak i w obszarach twardych. Posiadam również doświadczenie w praktyce gospodarczej. Rozwijałam kompetencje kierownicze w firmach branży marketingowej. Zgromadziłam obszerny dorobek publikacji w języku polskim i angielskim, w tym książek. Jestem członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Oddział w Szczecinie. Prywatnie realizuję się poprzez pasje: taniec towarzyski (sportowy), fotografia i sztuki plastyczne. Niedawno rozpoczęłam praktykowanie nowej pasji – jogi. W planach mam - podróże.

Jolanta Lubomska

dr inż. Wojciech Sałabun

menedżer kierunku informatyka

 

Jestem menedżerem kierunku Informatyka w WSB w Szczecinie. Od 2012 roku zajmuję się badaniami naukowymi z zakresu inteligentnego wspomagania decyzji oraz sztucznej inteligencji. Jestem autorem licznych prac naukowych z tego zakresu oraz kierownikiem prac projektów naukowych. Współpracuję aktywnie z otoczeniem biznesowym, a na zajęciach chętnie dzielę się zdobytym doświadczeniem. 

Wojciech Sałabun

Krzysztof Wawrzycki

menedżer kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

 

Jestem przede wszystkim praktykiem. Od ponad 4 lat szkolę i doradzam z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa w biznesie i administracji na studiach podyplomowych i studiach wyższych. Wcześniej przez ponad 28 lat byłem oficerem Policji na stanowiskach związanych z kryminalistyką i procesem śledczym. Obecnie jestem menedżerem kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Staram się przekazać nabytą podczas służby w Policji wiedzę, głównie praktyczną, W czasie zajęć przekazuję wiedzę, umiejętności i postawę niezbędną w przypadku podjęcia pracy związanej z szeroko rozumianych bezpieczeństwem zarówno w biznesie jak i administracji.

wsb

Marek Gliwny
menedżer kierunku psychologia w biznesie 

 

Specjalizuję się w praktycznym stosowaniu naukowej psychologii w biznesie.

Mam za sobą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w środowisku międzynarodowym. Jestem dyplomowanym psychologiem i politologiem. Posiadam tytuł MBA. Jako trener prowadzę projekty rozwojowe dla menedżerów i specjalistów z różnych branż (ponad 2000 godzin na sali szkoleniowej). Jestem doświadczonym konsultantem w zakresie zarządzania sprzedażą, komunikacji i negocjacji, motywacji i zaangażowania oraz zmiany kultury organizacyjnej i poprawy zaangażowania pracowników. Uznawany za eksperta w zakresie rozwoju świadomości biznesowej (Business Acumen). Posiadam uprawnienia i prowadzę diagnozę konstruktów psychologicznych oraz predyspozycji zawodowych w oparciu o uznane narzędzia Pracowni Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jako mentor i coach pomagam w rozwoju w oparciu o pracę na zasobach w nurcie psychologii pozytywnej oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Prowadzę bloga na którym dzielę się najnowszymi zdobyczami naukowej psychologii oraz rozprawiam z mitami tzw. pop psychologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

dr Gliwny

dr Małgorzata Matlagiewicz
menedżer kierunku turystyka i rekreacja 

 

Dr nauk ekonomicznych w dziedzinie polityki regionalnej. Studia magisterskie i doktoranckie ukończone na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończone studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie Projektami Europejskimi” na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończone również studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Naukowo specjalizuje się w ekonomice i zarządzaniu turystyką ze szczególnym uwzględnieniem agroturystykii aktywizacji gospodarczo-społecznej obszarów wiejskich. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych, głównie o tematyce turystycznej. Ponad 100 wypromowanych magistrów oraz licencjatów, jak również kilkadziesiąt recenzji prac magisterskich i licencjackich. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak m.in. mikro i makroekonomia, zarządzanie strategiczne, podstawy przedsiębiorczości, ekonomika turystyki i rekreacji, historia turystyki i regionów turystycznych, rynek i produkt turystyki uzdrowiskowej Wellness i SPA, marketing w turystyce, zarządzanie usługami. Posiada wieloletnie doświadczenie jako opiekun koła naukowego w zakresie zarządzania i turystyki. Od lat inicjuje oraz wspiera Studentów w organizacji seminariów naukowych jak również wyjazdów programowych. Wiedzę praktyczną nabywała także pracując w dziale ekonomicznym przedsiębiorstwa KBO1 w Szczecinie.