Kadra dydaktyczna

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę  przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wielu wśród nich są także nasi absolwenci.

 

Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Ta  osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także  inspirowanie do tworzenia kół naukowych.

 

Menedżer kierunku jest też Twoim mentorem, do którego możesz zgłaszać się z problemami i inicjatywami. 

Menedżerowie kierunków

Eryk Grykień

menedżer kierunku logistyka

 

Jestem menedżerem kierunku Logistyka w WSB w Szczecinie. W branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) pracuję od 18 lat. Zajmuję się budowaniem efektywnych zespołów, wdrażaniem pracowników, stażystów i studentów. Swoim doświadczeniem i wiedzą praktyczną chętnie dzielę się na zajęciach ze studentami. Staram się ich zaangażować, by po ukończeniu studiów mogli z przyjemnością wykorzystywać wiedzę, swoje umiejętności i kompetencje w życiu zawodowym. Moje hobby to żeglarstwo.

Izabela Wilczewska

menedżer kierunku marketing i sprzedaż

 

Jestem specjalistą z praktyczną i teoretyczną wiedzą z zakresu marketingu, public relations, reklamy i psychologii. Pomysłodawcą, koordynatorem i realizatorem kampanii reklamowych i marketingowych, działań PR, eventów, konferencji, szkoleń z prezentacji, negocjacji i sprzedaży. Od zawsze zainteresowana procesami społecznymi, działaniami zmierzającymi do budowania trwałych i bliskich związków pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem, świadomym zarządzaniem w organizacjach, kreowaniem marki przedsiębiorstw i osób.

Długoletnie doświadczenie nauczyło mnie, że marketing to przede wszystkim sposób myślenia, umiejętność rozpoznawania ludzkich potrzeb, otwarty umysł na możliwości firmy i oczekiwania klientów. Zadbam, abyśmy na naszym kierunku wzajemnie się inspirowali, rozniecali ciekawość, zasiewali wątpliwości oraz szukali skutecznych i kreatywnych rozwiązań. Ten rok należy do nas!

Izabela Wilczewska

Krzysztof Kowalski

menedżer kierunku inżynieria zarządzania


Jestem przede wszystkim praktykiem biznesu. Od ponad 2 lat szkolę i doradzam z obszaru szeroko pojętego zarządzania na studiach podyplomowych i studiach wyższych. Wcześniej przez ponad 20 lat byłem managerem na różnych poziomach organizacyjnych, a przez 10 lat pełniłem funkcję dyrektora generalnego DGS Poland Sp. z o.o.
Obecnie jestem menedżerem kierunku Inżynierii Zarządzania i opiekunem kierunków Lean Management, Lean Six Sigma, Zarządzanie Produkcją, Zarządzanie Jakością na studiach podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W czasie zajęć przekazuję wiedzę, umiejętności i postawę niezbędną w praktycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Staram się, aby po każdych zajęciach studenci byli w stanie skorzystać z poznanych narzędzi w swojej pracy lub swoim życiu. 

dr Jolanta Lubomska-Kalisz

menedżer kierunku finanse i rachunkowość


Jestem doktorem nauk ekonomicznych oraz wykładowcą akademickim z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując na uczelni publicznej, jak i na uczelniach niepublicznych oraz jako trener, prowadząc szkolenia. Praca w roli wykładowcy oraz trenera jest moją pasją.
Wyznaję zasadę nieustannego rozwoju. Z tego powodu podejmuję stale nowe wyzwania. Osiągnęłam tytuł doktora nauk ekonomicznych. Do tej pory zrealizowałam dwa kierunki studiów podyplomowych: HR Manager oraz Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania. Regularnie uczestniczę w szkoleniach zawodowych, jak i dotyczących rozwoju osobistego. Zdobyłam doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją zarówno w obszarach miękkich, jak i w obszarach twardych. Posiadam również doświadczenie w praktyce gospodarczej. Rozwijałam kompetencje kierownicze w firmach branży marketingowej. Zgromadziłam obszerny dorobek publikacji w języku polskim i angielskim, w tym książek. Jestem członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Oddział w Szczecinie. Prywatnie realizuję się poprzez pasje: taniec towarzyski (sportowy), fotografia i sztuki plastyczne. Niedawno rozpoczęłam praktykowanie nowej pasji – jogi. W planach mam - podróże.

Jolanta Lubomska

Szymon Jeż

menedżer kierunku zarządzanie

 

Jestem managerem kierunku Zarządzanie. Moją pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat zarządzania biznesem, projektami, zespołami, marką. Jestem praktykiem biznesu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na różnych szczeblach organizacji, a także w prowadzeniu własnej firmy. Poznałem branżę bankową, FMCG, wydawniczą, e-commerce. Zakładałem start-upy i prowadziłem projekty informatyczne. Jestem fanem nowych technologii i możliwości biznesowych, jakie stwarzają dla lepszego zaspokajania potrzeb klientów oraz dystrybucji treści. Moją pasją jest także historia Szczecina i Pomorza - wydaję książki o tej tematyce (przewodniki, albumy, monografie) oraz redaguję czasopismo "Szczeciner". 

wsb

dr inż. Wojciech Sałabun

menedżer kierunku informatyka

 

Jestem menedżerem kierunku Informatyka w WSB w Szczecinie. Od 2012 roku zajmuję się badaniami naukowymi z zakresu inteligentnego wspomagania decyzji oraz sztucznej inteligencji. Jestem autorem licznych prac naukowych z tego zakresu oraz kierownikiem prac projektów naukowych. Współpracuję aktywnie z otoczeniem biznesowym, a na zajęciach chętnie dzielę się zdobytym doświadczeniem. 

Wojciech Sałabun

Krzysztof Wawrzycki

menedżer kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

 

Jestem przede wszystkim praktykiem. Od ponad 4 lat szkolę i doradzam z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa w biznesie i administracji na studiach podyplomowych i studiach wyższych. Wcześniej przez ponad 28 lat byłem oficerem Policji na stanowiskach związanych z kryminalistyką i procesem śledczym. Obecnie jestem menedżerem kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Staram się przekazać nabytą podczas służby w Policji wiedzę, głównie praktyczną, W czasie zajęć przekazuję wiedzę, umiejętności i postawę niezbędną w przypadku podjęcia pracy związanej z szeroko rozumianych bezpieczeństwem zarówno w biznesie jak i administracji.

wsb

Marek Gliwny
menedżer kierunku psychologia w biznesie 

 

Specjalizuję się w praktycznym stosowaniu naukowej psychologii w biznesie.

Mam za sobą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w środowisku międzynarodowym. Jestem dyplomowanym psychologiem i politologiem. Posiadam tytuł MBA. Jako trener prowadzę projekty rozwojowe dla menedżerów i specjalistów z różnych branż (ponad 2000 godzin na sali szkoleniowej). Jestem doświadczonym konsultantem w zakresie zarządzania sprzedażą, komunikacji i negocjacji, motywacji i zaangażowania oraz zmiany kultury organizacyjnej i poprawy zaangażowania pracowników. Uznawany za eksperta w zakresie rozwoju świadomości biznesowej (Business Acumen). Posiadam uprawnienia i prowadzę diagnozę konstruktów psychologicznych oraz predyspozycji zawodowych w oparciu o uznane narzędzia Pracowni Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jako mentor i coach pomagam w rozwoju w oparciu o pracę na zasobach w nurcie psychologii pozytywnej oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Prowadzę bloga na którym dzielę się najnowszymi zdobyczami naukowej psychologii oraz rozprawiam z mitami tzw. pop psychologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

dr Gliwny

dr Katarzyna Szymańska
menedżer kierunku pedagogika

 

Doktor nauk humanistycznych zainteresowana zwłaszcza procesami poznawczymi, filozofią umysłu oraz teoriami percepcji. Promuje idee neurodydaktyki, nauczania i uczenia się wykorzystującego wiedzę o mózgu i procesach poznawczych. Uczestniczka wielu  interdyscyplinarnych projektów badawczych z zakresu kognitywistyki, m. in. na New York University, The City University of New York, Berlin School of Mind and Brain czy Central European University in Budapest. Od 2009 roku Sekretarz Redakcji renomowanego czasopisma filozoficznego „Analiza i Egzystencja”. Wykładowczyni akademicka z wieloletnim stażem, skupiona na jakości merytorycznej zajęć przy jednoczesnym utrzymaniu praktycznych aplikacji oraz wzbudzaniu pasji. Jako pracowniczka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli silnie zaangażowana w życie oświaty na Pomorzu Zachodnim. Certyfikowany SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Oświaty). Prywatnie aktywna mama przedszkolaka, zapalona kucharka, miłośniczka książek SF.

dr Małgorzata Matlagiewicz
menedżer kierunku turystyka i rekreacja 

 

Dr nauk ekonomicznych w dziedzinie polityki regionalnej. Studia magisterskie i doktoranckie ukończone na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończone studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie Projektami Europejskimi” na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończone również studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Naukowo specjalizuje się w ekonomice i zarządzaniu turystyką ze szczególnym uwzględnieniem agroturystykii aktywizacji gospodarczo-społecznej obszarów wiejskich. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych, głównie o tematyce turystycznej. Ponad 100 wypromowanych magistrów oraz licencjatów, jak również kilkadziesiąt recenzji prac magisterskich i licencjackich. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak m.in. mikro i makroekonomia, zarządzanie strategiczne, podstawy przedsiębiorczości, ekonomika turystyki i rekreacji, historia turystyki i regionów turystycznych, rynek i produkt turystyki uzdrowiskowej Wellness i SPA, marketing w turystyce, zarządzanie usługami. Posiada wieloletnie doświadczenie jako opiekun koła naukowego w zakresie zarządzania i turystyki. Od lat inicjuje oraz wspiera Studentów w organizacji seminariów naukowych jak również wyjazdów programowych. Wiedzę praktyczną nabywała także pracując w dziale ekonomicznym przedsiębiorstwa KBO1 w Szczecinie.