Od wielu lat podejmujemy inicjatywę poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności miękkich wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Realizujemy ją m.in. poprzez organizowanie bezpłatnych spotkań i warsztatów dla młodzieży, które odbywają się na terenie Państwa placówek we wcześniej ustalonym terminie. 

Wzięliśmy również pod uwagę to, aby tematyka tegorocznych warsztatów rozwijała w Państwa podopiecznych kluczowe kompetencje, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Za każdym razem staramy się, aby tematy, poruszane w czasie naszych odwiedzin w szkołach, były adekwatne do wyzwań, z jakimi młodzi ludzie zmierzą się rozpoczynając studia czy wchodząc na rynek pracy.