Drodzy Studenci,
Znaleźliśmy się w sytuacji, której nikt nie mógł przewidzieć - sytuacji pandemii koronawirusa. Najpewniejszym sposobem uchronienia się od zakażenia jest pozostanie w domu, zatem:
Decyzją Ministerstwa, uczelnie wyższe zaprzestały funkcjonowania w dotychczasowej formule. Zawieszając zajęcia dydaktyczne Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zalecił wprowadzenie nauczania zdalnego. 

W trosce o bezpieczeństwo, Państwa, naszych studentów oraz Naszych pracowników, Uczelnia rozpoczęła proces dostosowania się do zdalnego funkcjonowania. Wszyscy nasi pracownicy dydaktyczni (wykładowcy) oraz pracownicy administracyjni rozpoczęli pracę zdalną, ze swoich domów, stosując się do zaleceń ograniczenia kontaktów i przemieszczania się. 
Dostosowując się do obecnej sytuacji, już w najbliższy weekend 21-22.03, rozpoczynamy nauczanie zdalne na platformie e-learningowej Moodle oraz zajęcia  na platformie ZOOM dla studentów I  i II stopnia .
Ważne dla Was informacje w tej kwestii:

  • Zdajemy sobie sprawę, że nowa forma nauczania będzie wymagała od Was, ale i od Uczelni większego zaangażowania.
  • Naszym celem jest umożliwienie Wam osiągnięcia efektów uczenia w bieżącym semestrze. 
  • Zajęcia online mogą odbywać się synchronicznie lub niesynchronicznie.
  • W przypadku, kiedy wykładowca będzie spotykał się z Wami na zajęciach synchronicznych, będą one odbywać się w wyznaczonym czasie, w Waszym planie zajęć.
  • Aktywności niesynchroniczne mogą być wykonywane w dowolnym momencie w ramach czasowych określonych przez wykładowców.

W dniu 20 marca ( piątek ) w godzinach wieczornych,  w Extranecie będą zamieszczane linki umożliwiające zalogowanie się do zajęć online (linki będą widoczne w planie zajęć w kolumnie „Uwagi” obok danego przedmiotu). Dlatego też prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji w planie zajęć w kolumnie „Uwagi” ( również w piątkowych  godzinach wieczornych ).

Pamiętajcie także o sprawdzaniu informacji w Moodle - część materiałów zostanie opublikowane właśnie tutaj.


W czasie nauczania zdalnego, jako Dziekan Wydziału, zezwalam na modyfikację przez wykładowców zasad i form zaliczania poszczególnych przedmiotów tak, aby dostosować je do nauczania zdalnego.
Sugeruję, a wręcz proszę, abyście w grupach ćwiczeniowych pomagali sobie wzajemnie. Zapewne nie wszyscy poradzą sobie z technicznymi aspektami pracy zdalnej. W przypadku, gdy niektórych zajęć nie uda się realizować w formie zdalnej, będziemy je odpracowywać w innym czasie, o czym Was poinformujemy. Dzięki zastosowaniu nauczania zdalnego planujemy utrzymać w mocy terminy sesji oraz termin przerwy wakacyjnej.  Nasze działania obok zaleceń Rządu mają na celu również wywiązanie się w pełni z zapisów umowy edukacyjnej, którą z Wami zawarliśmy. Nie przewidujemy żadnych zmian w jej zapisach.
Działy obsługowe Uczelni (Dziekanat, Biuro Karier i Praktyk, Biblioteka, DWZ) oraz Prodziekani zachowują ciągłość działania. W obecnej sytuacji (pandemii koronawirusa) preferowana jest forma komunikacji zdalnej poprzez e-mail. Apeluję jednak o rozwagę i wstrzemięźliwość w pisaniu maili. 
Extranet i Moodle to podstawowe źródła wiedzy, tam znajdziecie wszelkie informacje. Będziemy starali się Wam pomóc w każdej sprawie.
Zatem, drodzy Studenci, apeluję do Was, ograniczcie kontakty z innymi osobami, zadbajcie o siebie i swoich bliskich #zostańciewdomu .
Cała społeczność akademicka, nasz Naród zdaje w tej chwili egzamin z odpowiedzialności za siebie i za naszych bliskich - pozostańmy w domu.

 

Życzę Wam zdrowia i wytrwałości,
dr Andrzej Kokiel
Wasz Dziekan

Czytaj więcej