Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku Tester oprogramowania:

 

Forma zajęć:

 • 85% w formie ćwiczeń realizowanych w pracowni komputerowej
 • 15% w formie wykładu.
Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Tester jako developer narzędzi
(40 godz.)
 • konfiguracja lokalnego środowiska z wykorzystaniem maszyn wirtualnych i kontenerów (8 godz.)
 • Linux jako platforma dla narzędzi testera (4 godz.)
 • tester jako developer narzędzi z pomocą Python-a – warsztaty (8 godz.)
 • testy jako obywatel pierwszej kategorii z Test-Driven Development (8 godz.)
 • wprowadzenie do systemu kontroli wersji – GIT (4 godz.)
 • przegląd bibliotek wykorzystywanych w testowaniu (np. pytest) (8 godz.)

Słuchacz nabędzie (ugruntuje) wiedzę z zakresu języka Python, platformy Linux, oraz pozna popularne biblioteki używane w testowaniu oprogramowania.

Podstawowe zagadnienia dla testowania oprogramowania
(24 godz.)
 • testy w cyklu rozwoju oprogramowania (4 godz.)
 • rodzaje testów według funkcjonalności oraz celów (4 godz.)
 • strategie testowania oraz priorytetyzacja testów (4 godz.)
 • techniki projektowania testów (4 godz.)
 • testy w zespołach stosujących metodyki zwinne Agile (SCRUM, Kanban) (4 godz.)
 • współpraca, raporty i zarządzanie testami (JIRA oraz TestFlo.com) (4 godz.)

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące testowania, rodzajów testów i ich zastosowania. Słuchacz pozna również, jak testowanie odbywa się w zespołach stosujących Agile (SCRUM i Kanban) z wykorzystaniem Atlassian JIRA i dodatków wspomagających pracę testera.

Technologie wykorzystywane w testowaniu
(88 godz.)
 • wykorzystanie języka zapytań SQL w testowaniu baz danych (8 godz.) 
 • narzędzia: Github, Gitlab,  Sonar, Jenkins, TravisCI i BlackDuck (16 godz.)
 • kultura DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery. Wykorzystanie platform w chmurze (Docker, Kubernetes, Heroku i AWS) - projekt 1 (16 godz.)
 • testowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium Webdriver - projekt 2 (16 godz.)
 • testowanie aplikacji mobilnych iOS/Android z Appium - projekt 3 (16 godz.)
 • testowanie aplikacji internetowych oraz API z Robot framework - projekt 4 (16 godz.)

Słuchacz będzie potrafił zastosować wybrane narzędzia do automatyzowania testowania (CI/CD) w różnych etapach budowy oprogramowania. W tym module również zautomatyzuje swoje testy, ćwicząc na projektach rzeczywistych aplikacji webowych i mobilnych.

Dokumentacja testowa i profil testera
(16 godz.)
 • projektowanie testów (4 godz.)
 • dokumentacja testowa (4 godz.)
 • przygotowanie CV, profilów: Github, Linkedin, Xing, Goldenline (4 godz.)
 • kultura pracy w zespole i współpraca z programistami (4 godz.)

Słuchacz będzie rozumiał, że implementacja testów jest równie ważna jak implementacja aplikacji, dlatego podobnie jak w przypadku kodu aplikacji, kod obsługujący testy powinien być projektowany oraz implementowany z właściwą starannością oraz udokumentowany.

Egzamin i praca zaliczeniowa
(8 godz.)
 • Podsumowanie studiów (1 godz.)
 • Prezentacja prac zaliczeniowych (6 godz.)
 • Egzamin (1 godz.)
Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt wykonany indywidualnie lub zespołowo.