Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:  

 • Koncepcje zarządzania
 • Prawo gospodarcze
 • Zarządzanie strategiczne
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Psychologia zarządzania 
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie procesami
 • Trening umiejętności kierowniczych
 • Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja
 • Strategie marketingowe
 • Gospodarka światowa
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym
 • BHP
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.