dr. inż. Michał Gębczyński
dr inż. Michał Gębczyński

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem związanym z implementacją strategii oraz procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach hutniczych, zbrojeniowych oraz górnictwa węgla kamiennego. W spółkach doradczych zarządzający projektami poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw na poziomie operacyjnym oraz strategicznym. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z restrukturyzacją oraz procesem zarządzania zmianami prowadzącymi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. 

dr hab. Anna Wziątek-Staśko

Menedżerka w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz trenerka biznesu. Specjalista z zakresu zarządzania, szczególnie zarządzania kapitałem ludzkim, przywództwa oraz zachowań organizacyjnych. Wykładowca uczelni polskich a także m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech oraz Finlandii. Recenzentka oraz członek Editorial Board uznanych czasopism naukowych, np. Journal „China-USA Business Review”, „Economics World”, „Modern Management Review”, „International Journal of Contemporary Management”,  „Economics and Management”.
 

dr Krzysztof Koj
dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie i Katowicach

 Ekonomista, menedżer, trener i konsultant, od 1994 r. prowadzący szkolenia z dziedziny negocjacji, sprzedaży, komunikacji oraz obsługi klienta (szkolenia w języku polskim i angielskim), moderator i facylitator. 
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (od 2001 r.) w dziedzinie mikroekonomii, makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Wykładowca w programach Executive MBA i MBA (zajęcia w języku angielskim i polskim) w obszarze ekonomicznego otoczenia biznesu oraz negocjacji (m. in. WSB w Chorzowie, Wrocławiu i Opolu). Adiunkt we Franklin University (Columbus, Ohio, USA), wykładowca modułu Managerial Economics na studiach MBA (od 2014). Visiting professor w Modern College of Business and Science (Maskat, Oman, od 2014).
Trener współpracujący z firmami szkoleniowymi: Corso Consulting, PRC Communications (trener: 1999-2017, specjalista ds. szkoleń: 2002-2003, członek zarządu Grupy PRC - dyrektor ds. szkoleń: 2003 - 2004), SMG/KRC HR Polska, BePublic, Grupą Doradczo-Szkoleniową PROLOG, Modern Business, Śląską Fundacją na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Pro Futuro". Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu - PTTB (2009-2019). Członek Sądu Koleżeńskiego - Komisji Etyki Zawodowej PTTB (2010). 
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - (od 2007 r.). Członek Senatu WSB (2007-2018), przewodniczący Rady Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie (2007-2018), członek Rady Programowej Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość CEREO. Członek konwentu i Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie (od 2019 r.).
 Dyrektor akademicki programów MBA: studiów Executive MBA chorzowskiego wydziału WSB/Coventry University (od 2007 r.) i studiów MBA chorzowskiego wydziału WSB/Franklin University (od 2012 r.). Administrator projektu MBA in International Business Akademii Ekonomicznej w Katowicach/University of Bristol/Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (1995-1998).
Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Chorzów w kadencji 2018-2023. Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wyróżniony Nagrodą Roberta L. Bailey'a, nadaną przez Franklin University za wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz Wyróżnieniem Rektora Franklin University za realizację standardów kształcenia.
Autor ponad 40 publikacji naukowych.

dr Arkadiusz Przybyłka

Specjalizujący się w szeroko pojmowanej polityce społecznej i gospodarczej oraz zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Autor licznych ekspertyz, współautor m.in. Strategii Polityki Społecznej województwa śląskiego oraz Diagnozy potrzeb obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego. Absolwent European Academy of Technology and Management (Niemcy) na kierunku: International Management uzyskując tytuł zawodowy - Menedżer Projektów Europejskich.

 

W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia z organizacji procesów personalnych, polityki zrównoważonego rozwoju w dobie globalizacji. Zawodowo pasjonuje się ekonomią i polityką społeczną. W swoich publikacjach pisał m.in. o systemach ochrony zdrowia, polityce gospodarczej i społecznej czy historycznych aspektach rozwoju zabezpieczeń socjalnych górników na Górnym Śląsku. W wolnych chwilach podróżuje, gra w brydża i trenuje sporty walki. Jest instruktorem 1 Dan ju-jitsu.

mgr Daniel Gaś

Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w obsłudze B2B i B2C oraz współpracą z jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie obszarów chronionych, osób i mienia. 
Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zarzadzaniu rozproszoną siecią sprzedaży. 
Obecnie, oprócz pracy menedżersko - dydaktycznej w strukturach WSB, menedżer w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie. 
Praktyk z doświadczeniem zawodowym zbudowanym na przestrzeni wielu lat w rożnych regionach kraju.  Wypracowane modele prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz zdalnej, zostały wysoko ocenione przez Studentów oraz docenione przez Władze Wydziału i Uczelni, ostatecznie uhonorowane nagrodą Rektora WSB w Poznaniu (III stopnia).
 

mgr Kinga Religa

Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting w Katowicach. Jest odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu komunikacji marketingowej. Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z marketingiem terytorialnym oraz promocją miast i regionów. Absolwentka kursu Professional Diploma in Marketing. Posiada międzynarodowy dyplom kompetencji marketingowych The Chartered Institute of Marketing in London. Naukowo realizuje się w obszarze komunikacji marketingowej. Współautorka książki „Szukając klienta. Jak rozpoznać potencjalnego nabywcę i nie wpadać w pułapkę sprzedawania wszystkim” będącej praktycznym, sprzedażowo-marketingowym spojrzeniem na rynek i klienta.

Tomasz Bździuch

Menedżer działu Service Management w IBM Client Innovation Center. Od kilkunastu lat pracuje w branży IT w obsłudze klienta zagranicznego. Realizuje projekty szkoleniowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem usługami. Naukowo bada racjonalność wykorzystania zasobów organizacji oraz efektywne dostarczanie wartości przez skuteczne zarządzanie usługami z wykorzystaniem procesów biznesowych. Posiada certyfikat ITIL Expert.
 

Andrzej Federowicz

Kierownik Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy TÜV AUSTRIA w Polsce. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem (ISO 9001, SCC, SCP) jednostki notyfikowanej TÜV. Specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem na projektach dużego ryzyka w branży energetycznej i rafineryjnej.
 

dr Ewa Popławska

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wiodący jednostki certyfikującej Bureau Veritas w zakresie norm ISO. Od wielu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w obszarze znormalizowanych systemów zarządzania. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi między innymi zajęcia zarządzania czy logistyki. 

 

Zawodowo pasjonuje się zintegrowanymi systemami zarządzania, zarządzaniem procesami czy zarządzaniem wartością. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w MED Holding S.A. w Katowicach, Polskiej Grupie Medycznej czy w Szpitalu Powiatowy w Zawierciu. Wśród najważniejszych publikacji można wymienić: "Wartość klienta w perspektywie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015", "Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 w świetle audytów zewnętrznych" czy "Znaczenie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 w kreowaniu wartości wybranego podmiotu leczniczego".
 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński

Wiceprezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach. Prezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Autor wielu ekspertyz i analiz biznesowych w zakresie zarządzania wartością, zarządzaniem ryzykiem, Balanced Scorecard i odpowiedzialnego biznesu. Autor i współautor kilku monografii, a także artykułów naukowych z dziedziny zarządzania. Obszary kompetencyjne w obszarze zarządzania strategicznego i taktyczno-operacyjnego:

 • modele biznesu,
 • strategie budowy wartości firmy,
 • zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw,
 • optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych.

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, „Kierunek Transport”, oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu, Specjalność – Automatyka sterowania ruchem kolejowym, Doktor habilitowany nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu.
 

Prof nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński

Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach. Wiceprezes Zarządu oraz inicjator Południowego Klastra Kolejowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Autor wielu ekspertyz i analiz biznesowych w zakresie zarządzania wartością, zarządzaniem ryzykiem, Balanced Scorecard i odpowiedzialnego biznesu. Autor i współautor kilku monografii, a także artykułów naukowych z dziedziny zarządzania. Zakres zainteresowań naukowych:

 • modele biznesu, zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie i kreowanie wartości przedsiębiorstw,
 • zarządzanie projektami,
 • przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw,
 • optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw,
 • zarządzanie utrzymaniem w transporcie kolejowym,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
 • zarządzanie jakością w transporcie kolejowym,
 • zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw.

 

Optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, „Kierunek Transport”, oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu, Specjalność – Automatyka sterowania ruchem kolejowym. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu.

dr Józef Haber, prof. WSB

Specjalista z zakresu integracji europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, bezpieczeństwa ekologicznego. Były współprzewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Transferu Technologii Środowiskowych w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, były członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP, Członek Korespondent Zagraniczny Academie de Géopolitique de Paris.
 

dr Łukasz Makowski, prof. WSB

Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. W 2008 oraz 2010 roku odbył staż naukowy w Uniwersytecie Łotwy w Rydze. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Menedżer i redaktor pisma przemysłowo–gospodarczego (2004–2007), dyrektor generalny, dyrektor produktu oraz sieci sprzedaży w latach 2004, 2007–2010.

Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali ING Banku Śląskiego oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. 

Ponadto, jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych.

mgr Kamil Zieliński

Psycholog i trener biznesu. Kierownik programowy i menedżer kierunku Psychologia w biznesie. Aktywny przedsiębiorca. Autor książki „Psychoefekty. 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na Twoje życie”. Fundator i wiceprezes Fundacji Future Hero. Ekspert do spraw psychologii społecznej i komunikacji w Centrum Analiz Miejskich IRRP oraz recenzent naukowy portalu Mała Psychologia. Stale współpracuje z sektorem biznesowym, administracją oraz organizacjami pozarządowymi. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Uczy wykorzystania psychologii w życiu i biznesie. Interesuje się psychologicznymi aspektami skutecznego komunikowania się, budowaniem odporności psychicznej, sprzedażą, autoprezentacją oraz technikami wywierania wpływu i perswazji. 

Jako popularyzator wiedzy psychologicznej udzielał komentarzy m.in. dla Newsweek Polska, TVN, Polsat, ZOOM TV, Radio ESKA, Radio Katowice, TOK FM, Radio Wrocław oraz Radio RAM.
 

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Kieżel

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi wokół problematyki zarządzania i planowania marketingowego, marketingu czy tworzenia wizerunku i marki. Od kilkunastu lat prowadzi badania rynku systemowych produktów bankowych, a od kilku lat także branży turystycznej. Oprócz sfery badań naukowych prowadzi także badania marketingowe i analizy strategiczne dla praktyki gospodarczej.

Jest autorką lub współautorką ponad 90 publikacji naukowych, w tym pięciu książek, doświadczonym wykładowcą na studiach I i II stopnia.

Od kilkunastu lat pełni rolę promotora i recenzenta w ramach seminariów dyplomowych i magisterskich. Jest certyfikowanym tutorem akademickim oraz moderatorem Design Thinking. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2005 roku i Brązowym Krzyżem Zasługi w 2017 roku. 
 

dr Michał Kucia
prof. nadzw. dr hab. Michał Kucia

Doktor nauk ekonomicznych, naukowo zajmuje się szeroko rozumianym e-biznesem. W tym obszarze prowadził wykłady i szkolenia. Stale współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie optymalizacji działalności handlowej w Internecie oraz e-marketingu. Ma doświadczenie w projektowaniu serwisów aukcyjnych. Był kierownikiem i wykonawcą w ponad 25 projektach badawczych na rzecz praktyki gospodarczej.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji z zakresu handlu elektronicznego oraz internetu w marketingu, w tym m.in. "Produkty i marki w opinii e-konsumentów", „The retail trade in Europe – diagnosis and future prespectives” czy „Wykorzystanie zaangażowania klientów w działalności marketingowej przedsiębiorstwa”. Jest członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego.
 

prof. dr hab. Wojciech Czakon
prof. dr hab. Wojciech Czakon

Zawodowo pasjonuje się problemem współpracy międzyorganizacyjnej oraz wpływem czynników behawioralnych, takich jak predyspozycje decydenta i jego ograniczenia poznawcze w rozpoznaniu opcji strategicznych w otoczeniu, a dalej wpływie tych uwarunkowań na wyniki przedsiębiorstwa.


W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi podstawy zarządzania, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie strategiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi na Grenoble Ecole de Management, Hasselt University, Universita Roma 2 Tor Vergata czy Universite de Montpellier.

 

Wśród publikacji można wyróżnić: „Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning” czy „Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science”.
 

Justyna Gaś
mgr Justyna Gaś

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi, w tym przez siedemnaście lat - stricte sprzedażowymi. Nabyte doświadczenie w obsłudze klienta business to customer. Obecnie pracuje jako menedżer we wiodącej instytucji finansowej w Polsce i Europie środkowo - wschodniej, zarządzający zespołami sprzedażowymi o rozbudowanej strukturze, obsługującej klientów we wszystkich liniach biznesowych. Praktyk z bogatym doświadczeniem zawodowym. Trener wewnętrzny, trener biznesu. Specjalista w zakresie relacji B2B oraz B2C.
 

dr Radosław Cyran

Specjalista w obszarze efektywności zarządzania zasobami mieszkaniowymi, potencjału rozwoju lokalnych rynków nieruchomości oraz polityki mieszkaniowej. Autor ekspertyz związanych z instrumentami polityki mieszkaniowej, lider projektów strategicznych na rzecz rozwoju mieszkalnictwa, restrukturyzacji zarządzania nieruchomościami, tworzenia spółek mieszkaniowych. Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Katowicach.

 

Interesuje się zagadnieniami z zakresu gospodarki i polityki mieszkaniowej, inwestowania w nieruchomości czy zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Swoje doświadczenie zdobywał dzięki realizacji projektów w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współpracy z ekspertami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie, sporządzając w zespołach dokumenty strategiczne z zakresu programowania rozwoju mieszkalnictwa w gminach oraz z obszaru  analiz ekonomicznych dla podmiotu mającego zarządzać procesem rewitalizacyjnym.

 

W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z zarządzania nieruchomościami, ekonomiki czy organizacji procesu inwestycyjnego. Wśród publikacji można wymienić między innymi: „Wpływ podmiotowych instrumentów polityki mieszkaniowej na koszty utrzymania mieszkania i model zaspokajania potrzeb”, „Procesy hybrydyzacji w nieruchomościach” czy „Potencjał rozwoju lokalnych rynków mieszkań na wynajem w Metropolii Górnośląskiej”.

Adam Tworuszka
dr Adam Tworuszka

Doktor nauk humanistycznych, specjalista HR. Od 2002 roku związany z bankowością jako HR Biznes Partner, gdzie odpowiedzialny jest za współpracę z menadżerami w zakresie polityki personalnej. Zawodowo obecne zajmuje się także psychoterapią. Kwalifikacje psychoterapeuty zdobył w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, z którą jest związany od 2009 roku, prowadzi zajęcia między innymi z zarządzania zasobami ludzkimi, systemu motywacyjnego czy z zachowania organizacyjnego.

Maciej Banasik
dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze pozyskiwania środków dla firm z sektora MŚP, inwestowania oraz restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych.
W pracy naukowej główna problematyka dotyczy rynków finansowych, kryzysów, inwestycji oraz polityki pieniężnej.

dr Maria Gorczyńska

Doktor nauk ekonomicznych. Naukowiec i praktyk z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, strategii finansowych przedsiębiorstw, skarbowości korporacyjnej i analizy sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa. 
Od 2010 roku członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz od 2016 członek rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Członek trzech projektów badawczych oceniających w praktyce następujące obszary:

 • kształtowanie struktury kapitału w warunkach implementacji zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach implementacji innowacyjnych mechanizmów finansowych,
 • oddziaływanie światowego kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki na przykładzie zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw.  

Autorka i współautorka ponad 90 opracowań naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych z elementami praktyki. 

dr hab. inż. Rafał Burdzik

Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, oraz monografii, podręczników (w tym w języku angielskim i czeskim). Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, jako wykładowca wielu polskich i zagranicznych uczelni. Jest autorem aktualnych podstaw programowych w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Jest członkiem wielu komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji i organizacji naukowych, w tym Komisji Transportu PAN, PTDT i PTTNE, oraz członkiem i recenzentem kilku znaczących czasopism naukowych polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia transportu i logistyki. W obszarze transportu zajmuje się problematyką komfortu i bezpieczeństwa pojazdów, w głównej mierze w odniesieniu do zjawisk drganiowych. W obszarze logistyki zajmuje się analizą relacji systemów transportowych i logistycznych, analizą procesów oraz systemów transportowych.

prof. nadz. dr hab. Magdalena Kraczla
Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Kraczla

Psycholog Biznesu i Zdrowia w SMG/KRC Poland HR, certyfikowany Trener i Coach, licencjonowany Konsultant Odporności Psychicznej MTQ48 i MTQ48 SPORT oraz wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem potencjału ludzi. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla firm z zakresu HR, zarządzania stresem i budowania odporności psychicznej. Uczy jak wzmacniać siłę psychiczną pracowników. Zajmuje się diagnostyką stresu zawodowego i wypalenia zawodowego oraz osobistego potencjału osobowościowego. Specjalizuje się w diagnozie odporności psychicznej, określaniu kierunków rozwoju osobistej siły psychicznej i udzielaniu wsparcia w tym wyzwaniu. Realizuje sesje coachingowo-mentoringowe dla klientów biznesowych i prywatnych.

prof. nadzw. dr hab. Barbara Kucharska
prof. nadzw. dr hab. Barbara Kucharska

Doktor habilitowany z dziedziny nauk ekonomicznych. Ma wieloletnie doświadczenie nauczyciela akademickiego w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu marketingu, zarządzania sprzedażą, obsługą klienta, merchandisingu oraz badań rynku, również na studiach podyplomowych. 


Kierownik projektu Innowacje w handlu detalicznym w kierowaniu wartości dla klienta finansowany z Narodowego Centrum Nauki. Uczestnik projektów badań badawczych: zmiany modeli konsumpcji żywności w Polsce, handel detaliczny i usługi w Polsce – perspektywa konsumenta oraz handel i usługi w Europie – diagnoza i perspektywy oraz metody i techniki badań jakościowych w Internecie.


Członek międzynarodowej sieci badawczej Reseau des Pays du Grupe de Vysegrad.

Dr hab. inż. Anna Skórska

Zawodowo pasjonuje się kapitałem ludzkim, przyszłością pracy czy innowacyjnością gospodarki. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi jako członek Zespołu Ekspertów do Spraw Bezrobocia Ludzi Młodych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w 2014 r., jako recenzent artykułów w czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim czy moderator panelu dotyczącego rynku pracy na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2019 r. 
Wśród publikacji można wymienić: „Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” czy „Przestrzenne zróżnicowanie działalności innowacyjnej w sektorze usług w Polsce w latach 2003-2015”.
W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z metodologii zarządzania usługami, zarządzaniem sektorem usług czy zarządzaniem kapitałem intelektualnym. 

dr inż. Bartłomiej Jabłoński

Posiadacz międzynarodowego tytułu MASTERE – Ingenierie Financiere et Bancaire. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu polityki wypłat oraz inwestycji finansowych.  

Naukowo zajmuje się badaniami polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Praktyk gospodarczy, doradca biznesowy, inwestor.

dr inż. Jarosław Kobryń
dr inż. Jarosław Kobryń

Inżynier w stopniu doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, absolwent Politechniki Śląskiej. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy Chorzowie, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą modelowania matematycznego, możliwości wykorzystania teorii podobieństwa, procesów spalania w silnikach, transportu, spedycji, logistyki, inżynierii produkcji, ochrony środowiska i ekologii, gospodarki odpadami, inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Praktyczne doświadczenie zdobywał od 1992r. Współpracował z OBR BOSMAL w Bielsku Białej realizując autorskie badania na hamowni silnikowej. Na spotkaniach biznesowych WSB pełni rolę eksperta, jest menedżerem kierunku Inżynieria zarządzania.

Mirosław Matusek
dr inż. Mirosław Matusek

Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych w Wyższej Szkole Bankowej. Główne zainteresowania to zarządzanie przepływem materiałów w produkcji, usługi logistyczne i przemysłowe, planowanie produkcji w różnych środowiskach produkcyjnych, inteligentne rozwiązania produktowo-usługowe. Konsultant licznych projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w obszarze doskonalenia procesów biznesowych. Współautor trzytomowego podręcznika do Logistyki Produkcji, Gliwice 2013 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej). Autor i współautor ponad 80. publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe oraz doświadczenie praktyczne są dla autora bazą prowadzonych zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, Studium Przypadku czy Zarządzanie przepływem materiałów.

dr Marcin Jałowiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

dr Barbara Koclęga-Kulpa

W pracy zawodowej – doświadczony analityk biznesowy w obszarze kredytowym; pracuje przy wdrożeniach nowych produktów kredytowych dla klientów indywidualnych. W pracy dydaktycznej – wykładowca, prowadzący zajęcia z matematyki, matematyki dyskretnej i matematyki finansowej. 

Małgorzata Lipowicz
dr Małgorzata Lipowicz

.

dr Dariusz Olesiński
dr Dariusz Olesiński

Doktor nauk humanistycznych, filozof i psycholog. Jego zainteresowania badawcze związane są z filozofią antyczną oraz pograniczem zagadnień psychologii i filozofii, z uwzględnieniem ich aspektu rozwojowo-psychoterapeutycznego. Obszary aktywności dydaktycznej dotyczą m.in. etyki biznesu, etykiety zawodowej, psychologii komunikacji, psychologii zarządzania i reklamy. 


W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia między innymi z etyki zawodu psychologa, psychologii marketingu i reklamy czy z psychologii zarządzania organizacją.


Wśród publikacji naukowych można wymienić: "Samopoznanie jako motyw Platońskiej psychologii w dialogu Fajdros”, "Terapeutyczna moc Sokratejskiej dialektyki" czy "Elenktyka jako ‘therapeia’ w świetle Platońskiego ‘Eutyfrona’".

dr Robert Orpych

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: statystyka i ekonometria. Pracownik samorządowy, członek rad nadzorczych spółek z branży nieruchomości i gospodarki odpadami, autor i kierownik projektów współfinansowanych ze środków UE, autor publikacji naukowych z zakresu ekonomii. Zawodowo pasjonuje się analizą społeczno-ekonomiczne, rozwojem regionalny czy zarządzaniem projektami UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach w Wydziale Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej czy Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.


W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia ze statystyki i ekonometrii, normalizacji i zarządzania jakością czy z narzędzi matematycznych i statystycznych użytecznych dla finansistów.


Wśród publikacji można wymienić takie tytuły jak: „Nierównomierność rozkładu płac w Polsce w latach 1956-2002”, „Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów Unii Europejskiej, Zeszyt Naukowy „Ryzyko i prognozy” czy „Uwarunkowania współpracy nauki i biznesu w sektorze motoryzacyjnym w województwie śląskim, Województwo Śląskie, Katowice 2013”.
 

Maciej Thorz
dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju osobistego i biznesowego, zarażająca swoją pasją studentów i współpracowników.


W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z treningu rozwoju interpersonalnego, coachingu, pedagogiki zabawy czy warsztatu umiejętności wychowawczych. Jest założycielką Klubu Kobiet Biznesu. Organizuje doroczną Galę Kultury Sukcesu, która skupia wokół siebie osoby prowadzące własną działalność.


Wśród licznych publikacji można wymienić: "Marketing - nowe spojrzenie na oświatę. Teoria i praktyczne rozwiązania", "Zajęcia pozalekcyjne w szkole" czy "Przemoc w interakcjach szkolnych między uczniami".
 

mgr Marcin Bański

Prowadzi szkolenia m.in. w ramach studiów podyplomowych z tematów: Zarządzanie zmianami w administracji i urzędzie, Budowanie efektywnych zespołów (Team Building), pracy zespołowej oraz przywództwa, Motywowanie siebie i innych. Konsultant personalny i psycholog prowadzący projekty rekrutacyjne i outplacementowe. Wdraża projekty związane z wprowadzeniem strategii personalnych w firmach: oceny okresowe, wartościowanie stanowisk, katalogi kompetencyjne, procedury rozwoju kadry kierowniczej. Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami PRINCE2. Współrealizator procedury audytu kompetencyjnego kierowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Anna Bartosińska.
mgr Anna Bartosińska

.

Łukasz Bugaj
mgr Łukasz Bugaj

Od początku swojej kariery zawodowej związany ze sprzedażą. Kilka lat pracował w branży finansowej jako Team Lider, gdzie z sukcesami koordynował pracą zespołu doradców klienta kluczowego. Niemalże od 5 lat związany z Biurem Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, gdzie do dziś pracuje jako Koordynator w Biurze Rekrutacji ds. zarządzania procesami B2C i B2B. Wielokrotnie wyróżniony jako najlepszy sprzedawca w całej grupie Wyższych Szkół Bankowych. Jego zainteresowania to przede wszystkim komunikacja międzyludzka oraz negocjacje w relacjach B2B, jak również  wszelkie aspekty związane ze sprzedażą.

mgr. Agnieszka Dudek-Niestrój

Swoje doświadczenie zdobywała w trakcie licznych praktykach w działach prawnych jednostek samorządu terytorialnego oraz w prokuraturze. W ramach pracy w kancelarii radców prawnych przez kilka lat wspierała obsługę prawną dużej spółki z branży górniczej.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów, zwłaszcza w sporach z bankami w zakresie kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, oraz innymi instytucjami finansowymi np. w sprawach dot. obligacji GetBack, czy ubezpieczycielami, w szczególności w zakresie roszczeń z umów ubezpieczenia z UFK.  


Zawodowo interesuje się takimi zagadnieniami jak: prawo cywilne, prawo finansowe oraz prawo UE, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw konsumentów.   

mgr Aleksander Gortat

Dziennikarz, prezenter, wykładowca akademicki, lektor. Trener i warsztatowiec specjalizujący się w autoprezentacji medialnej, kreacji wizerunku i technikach przekazu informacyjnego. Na co dzień - dyrektor Radia Plus Śląsk, oraz prezenter informacyjny TVS.

mgr inż. Jolanta Józefowicz

Absolwentka Politechniki Śląskiej, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, wieloletni pracownik firm budowlanych oraz energetycznych i wodociągowo-kanalizacyjnych, z 10-letnim stażem pracy w jednostce samorządu terytorialnego w randze naczelnika wydziału.

Piotr Krzyszczyk
mgr Piotr Krzyszczyk

.

Rafał Kwaczała
mgr Rafał Kwaczała

Wykładowca akademicki, trener i edukator (MCT, MCE). Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w sektorze bankowym (banki komercyjne i spółdzielcze) w obszarze rachunkowości, restrukturyzacji należności i windykacji, sprawozdawczości i controllingu oraz informatyki.

Wiedzę zdobytą podczas pracy zawodowej przekazuje innym, prowadząc zajęcia praktyczne w WSB w Chorzowie. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych (w tym wykorzystywanych w procesie dydaktycznym). Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Mariola Mastalerz

Mariola Mastalerz, wykładowca WSB, dyplomowany nauczyciel. Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie Informatyki i ekonometrii oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie matematyki.

Nauczyciel - pasjonat: nauczanie matematyki sprawia jej ogromną przyjemność.

Joanna Rurańska-Krężel

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.
 

Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali ING Banku Śląskiego oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. 

Ponadto, jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych.

mg Krzysztof Tomas
mgr Krzysztof Tomas

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej. Zawodowo związany z uczelnią w Chorzowie od ponad 10 lat. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, bankowości oraz finansów i rachunkowości w świecie codziennym. 

Praktyk w świecie finansów. Doświadczenie zawodowe poszerza w audycie i kontroli wewnętrznej.   

Mariusz Wilkus
Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową, ubezpieczeniową, finansową, medyczną, tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację oraz sporządzając opinie prawne. Posiada specjalistyczną wiedzę  z zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowych w  informatyce i bezpieczeństwie infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001,  audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

mgr Marta Zembik

Wieloletnia wykładowczyni akademicka. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu oraz wykorzystania nowych mediów w działalności przedsiębiorstw. W pracy akademickiej wykorzystuje wiedzę praktyczną zdobytą na przestrzeni 13 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Autorka kilkunastu publikacji naukowych oraz kierowniczka projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

Włodzimierz Żak

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ze specjalizacją „Analiza rynkowa”. Od 1997 roku pracownik Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach, na stanowisku zarządzającego działem odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami. W latach 2004 – 2009 odbył liczne kursy, szkolenia w zakresie negocjacji z inwestorami, analizy projektów inwestycyjnych, kontroli przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych, organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Równocześnie, od 1996 roku jest wykładowcą w chorzowskiej Wyższej Szkole Bankowej. Praca dydaktyczna polega na prowadzeniu konwersatoriów i zajęć ze studentami z zakresu ekonomii na studiach licencjackich oraz studiach podyplomowych. Prowadzi wykłady z mikroekonomii, makroekonomii, zasad udzielania pomocy publicznej, opracowanie programu dla kierunku „Europrojekty”. Był także opiekunem kierunku "pozyskiwanie środków pomocowych". W 2003 roku ukończył studia podyplomowe  w Europäische Akademie für Führungskräfte, Stuttgart FRG w zakresie zarządzania projektami UE.

 

Od 2010 roku Burmistrz Miasta Myszkowa. I chociaż sprawowanie tak ważnego urzędu zabiera dużo czasu, to praca dydaktyczna jest równie ważna.

prof. zw. dr hab. Marek Prymon

Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie zarządzania marketingowego, społecznych aspektów marketingu, badań marketingowych oraz marketingu międzynarodowego. Najważniejsze prace obejmują "Zarządzanie marketingowe"(1982), Społeczne i menedżerskie aspekty współczesnego marketingu"(1998), "Badania marketingowe w aspektach menedżerskich" (2009), "Marketingowego strategie wartości na rynkach globalnych"(2010). W trakcie swojej pracy dydaktycznej, wykładał na uczelniach w różnych krajach, m.in w USA.

 

Był pierwszym kierownikiem Katedry Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a następnie Katedry Strategii Marketingowej tej uczelni. Był także kierownikiem Katedry Analizy Rynku i Zarządzania Marketingowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

prof. dr hab. Marek Szopa

Profesor nauk fizycznych, praktyk zarządzania. Współzałożyciel i Partner Zarządzający firmy szkoleniowej Exbis. Od wielu lat rozwija zainteresowania "ścisłym" podejściem do rozwoju organizacji i zarządzania. Odbywał staże w uniwersytetach w Kolonii i Leuven. Specjalista w zakresie twórczego myślenia i lateralnych technik rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o teorię gier. Autor oryginalnych gier symulacyjnych realizowanych w instytucjach gospodarczych. Prowadzi szkolenia negocjacyjne - przygotowywał negocjatorów z Ministerstwa Gospodarki do rozmów akcesyjnych z UE oraz m.in. pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ING, PKO BP, BZ WBK, Comarch czy Hewlett-Packard Global e-Business Operations. Członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracownik firm konsultingowych – Change International (Irlandia, Niemcy), WissemaGroup i Core Commit (Holandia). Wykładowca zapraszany na międzynarodowe konferencje poświęcone zastosowaniom teorii gier i nowym ideom w zarządzaniu (m.in. MUWIT Berlin, Global HR&OD Forum, ICGT Stony Brook, IWGT&EA Sao Paulo).