Program studiów

  • System zarządzania BHP
  • Wypadki i choroby zawodowe
  • Gotowość na sytuacje awaryjne
  • Techniczne bezpieczeństwo pracy
  • Ergonomia i fizjologia pracy
  • Dydaktyka i metodyka prowadzenia szkoleń
  • Studium przypadku z zakresu specjalności cz. I
  • Studium przypadku z zakresu specjalności cz. II