dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka

adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy WSB w Chorzowie. Absolwentka Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Adiunkt w Instytucie Naukowym Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Twórca i kierownik Laboratorium Towaroznawstwa w WSB. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w tematyce związanej m.in. z: technologią spawania stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości (Advanced High Strength Steel -AHSS), odkształceniem plastycznym stali specjalnych, kształtowaniem właściwości warstw wierzchnich materiałów inżynierskich, zarządzaniem i logistyką produkcji. Posiada doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów i prac badawczo-rozwojowych oraz naukowo-badawczych o charakterze wdrożeniowym. Autorka licznych opracowań opinii o innowacyjności technologii. Współpracuje jako ekspert ds. technologii i doradca technicznych z kilkoma firmami, jak np.: PROGRESJA Sp. z o.o., ITER, CHEMET S.A., TEKLA, OMEGA i inne. Jest współtwórcą skomercjalizowanego i wdrożonego patentu oraz 4 zgłoszeń patentowych. Jest też członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, ekspertem zewnętrznym Ośrodka Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej w Gliwicach i ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR. W WSB Chorzów prowadzi zajęcia m.in. z: procesu przygotowania produkcji, transportu technologicznego, zarządzania przepływem materiałów, towaroznawstwa.

dr inż. Jarosław Kobryń
dr inż. Jarosław Kobryń

Inżynier w stopniu doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, absolwent Politechniki Śląskiej. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy Chorzowie, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą modelowania matematycznego, możliwości wykorzystania teorii podobieństwa, procesów spalania w silnikach, transportu, spedycji, logistyki, inżynierii produkcji, ochrony środowiska i ekologii, gospodarki odpadami, inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Praktyczne doświadczenie zdobywał od 1992r. Współpracował z OBR BOSMAL w Bielsku Białej realizując autorskie badania na hamowni silnikowej. Na spotkaniach biznesowych WSB pełni rolę eksperta, jest menedżerem kierunku Inżynieria zarządzania.

Rafał Burdzik
dr hab. inż. Rafał Burdzik

Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, oraz monografii, podręczników (w tym w języku angielskim i czeskim). Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, jako wykładowca wielu polskich i zagranicznych uczelni. Jest autorem aktualnych podstaw programowych w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Jest członkiem wielu komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji i organizacji naukowych, w tym Komisji Transportu PAN, PTDT i PTTNE, oraz członkiem i recenzentem kilku znaczących czasopism naukowych polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia transportu i logistyki. W obszarze transportu zajmuje się problematyką komfortu i bezpieczeństwa pojazdów, w głównej mierze w odniesieniu do zjawisk drganiowych. W obszarze logistyki zajmuje się analizą relacji systemów transportowych i logistycznych, analizą procesów oraz systemów transportowych.

Dr inż. Jan Warczek

Prowadzi zajęcia z  przedmiotów: procesy i techniki produkcyjne, automatyka i robotyka, techniczne przygotowanie produkcji, metrologia, proces przygotowania produkcji. Kierownik laboratorium automatyki i robotyki.
Zakres zainteresowań badawczych: diagnostyka maszyn, monitoring procesów produkcji, logistyka produkcji, wibroakustyka, sterowanie, sterowanie drganiami. Informacje o wybranych publikacjach:
https://www.researchgate.net/profile/Jan_Warczek

mgr inż. Marek Ziemian

Wieloletni praktyk transportu i logistyki. Biegły sądowy transportu drogowego z zakresu analizy prawnej zdarzeń w transporcie drogowym i spedycji. Jako instruktor ATiP organizuje, nadzoruje i prowadzi kursy z zakresu transportu drogowego: czas pracy kierowców, załadunek i wyładunek w transporcie drogowym, optymalizacja załadunku, BHP w transporcie drogowym i spedycji, certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym.

Zawodowy kierowca, doświadczenie zdobywał między innymi w prowadzeniu autokarów w ruchu krajowym i międzynarodowym (Arriva North West, Liverpool Speak).

 

W WSB prowadzi zajęcia z Transportu drogowego w praktyce oraz Studium przypadku na specjalnościach Logistyka i spedycja międzynarodowa, Logistyka handlu i dystrybucji oraz Logistyka w organizacji.