Zobacz inny kierunek

Akademia trenera WSB Chorzów - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Akademia trenera - studia na WSB w Chorzowie

Jako praktycy szkoleń biznesowych, od około trzech lat obserwujemy zmieniający się rynek pracy, idące za nim uwarunkowania i wymogi firm, organizacji, czy korporacji względem rozwoju kompetencyjnego pracowników. Wzrost kadry, wyższy poziom fluktuacji pracowników, walka na poziomie kompetencji, nie zaś samego produktu, czy usług zweryfikowała rynek pod względem pomiotów świadczących usługi budowania i wzmacniania kompetencji pracowników na każdym szczeblu kariery zawodowej. Trendy zmieniają się w diagnozie, budowie, jak i samym prowadzeniu szkoleń. Obecnie rynek stawia na poziom ekspercki, wykluczając podstawową wiedzę i nieadekwatne do nowych realiów umiejętności szkoleniowe. Jest to dobry sygnał dla początkujących trenerów, jak i tych z kilkuletnim doświadczeniem, aby od podstaw poznać obecne wymogi i nauczyć się lub skorygować umiejętność pracy według wymagań biznesowych obecnego rynku procesów rozwojowych.

Jako praktycy szkoleń biznesowych, od około trzech lat obserwujemy zmieniający się rynek pracy, idące za nim uwarunkowania i wymogi firm, organizacji, czy korporacji względem rozwoju kompetencyjnego pracowników. Wzrost kadry, wyższy poziom fluktuacji pracowników, walka na poziomie kompetencji, nie zaś samego produktu, czy usług zweryfikowała rynek pod względem podmiotów świadczących usługi budowania i wzmacniania kompetencji pracowników na każdym szczeblu kariery zawodowej.

Tomasz Otawa
Współwłaściciel Otawa Group, trener, wykładowca WSB

Cel
Celem Akademii jest przygotowanie słuchaczy do realizacji fundamentalnych zadań na stanowisku Trenera. Uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne wynikające z diagnozy, projektowania, przeprowadzenia, ewaluacji, jak również podejmowaniu dalszych działań rozwojowych w projektach wzmacniania kompetencji na polu biznesowym.

Korzyści
Absolwenci Akademii Trenera:

 • nabędą fundamentalną wiedzę i umiejętności wyłącznie od ekspertów i praktyków szkoleń biznesowych oraz sprzedażowych
 • będą umieli zbadać potrzeby, zaprojektować i przeprowadzić proces wzmacniania kompetencji w oparciu o obecne wymogi oraz trendy biznesowe
 • będą umieli podsumować proces szkoleniowy oraz ustalić i zaproponować dalszą drogę wzmacniania kompetencji podmiotu szkolonego lub jednostki
 • będą potrafili wyróżnić się na rynku trenerów i wejść do wąskiej elity poprzez nabycie eksperckiej wiedzy z zakresu budowania marki własnej oraz produktu szkoleniowego
 • zdobędą ekspercką, niepublikowaną wiedzę, która jest zarezerwowana wyłącznie trenerom biznesowym, praktykom sprzedaży
 • zdobędą umiejętność przeprowadzenia szkolenia bez występowania trudnych, czy niekomfortowych dla trenera sytuacji na sali szkoleniowej
 • będą potrafili korzystać z prewencji szkoleniowej, zamiast mierzyć się z sytuacjami, wywoływanymi przez niekompetentnych trenerów
 • nabędą umiejętności budowania i tworzenia ćwiczeń i gier szkoleniowych w oparciu o wymogi biznesowe, jak i poziom wiedzy i umiejętności grupy
 • zdobędą kluczowe umiejętności w przeprowadzaniu coachingu sprzedażowego, kluczowego narzędzia we wzmacnianiu kompetencji uczestnika poza salą szkoleniową
 • zdobędą kluczową wiedzę do przeprowadzenia badania tajemniczego Klienta (tzw. Mystery Shopper)
 • wzmocnią własny warsztat komunikacyjny o zwroty perswazyjne, budujące pozycję eksperta w oczach uczestnika lub szkolonej grupy oraz mające wpływ na realizację zadań na sali szkoleniowej przez uczestników

Dodatkowo, poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, wszyscy absolwenci otrzymają zaświadczenie OTAWA GROUP określające zdobyte kompetencje trenerskie.

Uczestnicy
Kierunek skierowany jest do obecnych, jak i przyszłych trenerów biznesu oraz sprzedaży,a także do koordynatorów podmiotów szkoleniowych, czy też pracowników działów HR. Niezależnie od poziomu kompetencji, czy myślisz o drodze trenera, czy już nią kroczysz. Niezależnie od charakteru pracy z ludźmi (freelancer, pracownik firmy szkoleniowej, dział HR, HR partner, czy też koordynator szkoleń) serdecznie zapraszamy.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia wyróżniają się praktyczną formą i charakterem edukacji. Pracujemy na trzech poziomach nauczania dorosłych wiedzy, umiejętności i nastawienia w oparciu o zasady andragogiki, psychologii nauczania dorosłych. Stawiamy na charakter warsztatowy, podczas którego uczestnicy organoleptyczne doświadczają procesu szkoleniowego. Każdy dodatkowy poziom uczestnika jest przez nas weryfikowalny przez konstruktywną informację zwrotną, która sprzyja korekcie nieadekwatnych zachowań, jak i dalszemu wzmacnianiu trenerskich kompetencji przez uczestnika. Atutem naszych zajęć jest podwójna weryfikacja umiejętności uczestników.

otawa.gifPartner Programu
OTAWA GROUP działa na rynku szkoleniowo-badawczym od 1997 roku. Oferuje szeroki zakres szkoleń zamkniętych, otwartych i outdoorowych, realizację badań rynku i opinii społecznej, ewaluacje oraz kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Atuty naszych szkoleń

 • posiadamy doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych dla firm o znaczącej pozycji na rynku.
 • realizację naszych szkoleń każdorazowo poprzedza przeprowadzenie kompleksowej diagnozy potrzeb Klientów w oparciu o nowoczesne rozwiązania (w szczególności badania Mystery Shopper).
 • nasze autorskie projekty odznaczają się elastycznością i różnorodnością zastosowań, szukamy idealnych rozwiązań dla bieżących potrzeb naszych Klientów
 • praktyczne podejście do omawianych tematów dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego naszych Trenerów jest gwarancją wysokiej efektywności szkoleń i zadowolenia uczestników zajęć.
 • tylko w ubiegłym roku przeszkoliliśmy ponad 3500 osób.

Strona Partnera Programu www.otawagroup.pl

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia trenera w WSB w Chorzowie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 200
liczba zjazdów: 10

Program

1. Strategie i koncepcje psychologiczne podstawy nauczania osób dorosłych 20 godz.
narzędzia i strategie nauczania osób dorosłych * trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności przez osoby dorosłe *czym są kompetencje i jak je weryfikować przed budową modułów szkoleniowych * jak wzmacniać kompetencje osób dorosłych * cykl nauczania osób dorosłych poprzez działanie i doświadczanie * psychologia w parze z nauczaniem osób dorosłych * różnice w projektowaniu szkoleń biznesowych i sprzedażowych * skąd się bierze negatywne podejście uczestnika do szkolenia * różnice w nabywania kompetencji uczestników na sali szkoleniowej * dlaczego większość szkoleń to strata czasu i środków finansowych uczestnika * co zrobić, aby wzmocnić efektywność procesu szkolenia * kluczowe błędy na poziomie przygotowania modułu szkoleniowego * kluczowe błędy na poziomie realizacji modułów szkoleniowych * praktyczne wskazówki dające przewagę w projektowaniu i realizacją szkoleń  * umiejętność zaprojektowania efektywnego modułu spełniającego obecne standardy biznesowe firm, organizacji, czy korporacji, co do realizacji ich celów w zakresie wzmacniania kompetencji

2. Koncepcja Psychologicznej Typologii uczestników szkoleń 20 godz.
mapa myśli uczestnika szkolenia * indywidualne oczekiwania uczestnika szkolenia względem programu i realizacji modułów szkoleniowych * jak rozpoznać i zdiagnozować indywidualny typ psychologiczny uczestnika   * wypracowanie kluczowych cech diagnozy uczestnika * wypracowanie instrukcji obsługi uczestnika w oparciu o psychologiczne koncepcje typologii * wypracowanie adekwatnych do danego typu zachowania zwrotów werbalnych wzmacniających naszą pozycję na sali szkoleniowej w oczach uczestnika * poznanie kluczowych błędów popełnianych przez trenerów w diagnozie indywidualnego typy uczestnika * umiejętność prewencji komunikacyjnej, adekwatnej do danego typu uczestnika * poznanie zagrożeń i trudnych sytuacji będących konsekwencją braku diagnozy i prowadzenia szkolenia w oparciu o poznane typologie * zaprojektowanie modułu szkoleniowego w oparciu o indywidualną, psychologiczną koncepcję typologii uczestnika

3. Struktura szkolenia i procesu szkoleniowego  20 godz.
formy badania potrzeb szkoleniowych * przegląd aktualnych narzędzi diagnostycznych * ustalenie celów szkolenia, adekwatnych do wymagań uczestnika i organizacji * projektowanie fundamentu szkolenia * budowa modułu szkoleniowego * budowa mostu między modułowego * budowa konspektu w oparciu o realny zawodowy świat uczestnika * działania prewencyjne na etapie budowy struktury szkolenia * wizualna forma konspektu, jako pomoc dla trenera * iluzja trenerska a świat szkoleń biznesowych

4. Kluczowe techniki komunikacyjne na sali szkoleniowej  20 godz.
haki na uwagę * aktywne słuchanie * zestaw kluczowych pytań * parafraza * klaryfikacja * zwroty perswazyjne * język korzyści * przeniesienie odpowiedzialności * intencja * dynamika komunikacji

5. Projektowanie autorskiego modułu szkoleniowego  20 godz.
projektowanie efektywnego modułu szkoleniowego na przykładzie biznesowym wywodzącym się z realnego zapotrzebowania * bieżąca korekta pod okiem trenerów biznesowych * prezentacja wytycznych modułu przed grupą * podstawowe metody informacji zwrotnej * informacja zwrotna, co do realizacji przez moduł założonych celów biznesowych

6. Prezentacja modułu szkoleniowego – audyt trenerski  20 godz.
weryfikacja umiejętności komunikacyjnych trenerów * weryfikacja umiejętności trenerskich * weryfikacja umiejętności interakcji z grupą * rozszerzone metody informacji trenerskiej * audyt i superwizja trenerska

7. Prewencja na sali szkoleniowej – audyt trenerski  20 godz.
skąd biorą się sytuacje niekomfortowe na sali szkoleniowej * unikanie sytuacji trudnych, niekomfortowych dla trenera i grupy  * radzenie sobie w sytuacjach trudnych, niekomfortowych  * metody budowania bezpieczeństwa  * metody prewencji trenerskiej *10 złotych reguł interwencji trenerskich

8. Budowanie marki własnej  20 godz.
media społecznościowe, jako narzędzie promocji trenera * strona internetowa czy fanpage na Facebooku * jak cię widzą tak cię piszą * pozyskanie pierwszego Klienta * wybór specjalizacji trenerskiej * jak się wyróżnić na rynku trenerskim * zagrożenia w budowie marki własnej  * archetypy budowy marki w budowie przekazu marketingowego * budowanie lojalności w pracy trenera * wizualny aspekt materiałów trenerskich

9. Coaching sprzedażowy i managerski  20 godz.
struktura coachingu * budowa arkusza coachingowego w oparciu o cele biznesowe uczestnika i podmiotu * umiejętność przeprowadzenie sesji coachingowej * budowanie indywidualnego planu rozwoju pracownika * przeprowadzenie sesji coachingu sprzedażowego na sali szkoleniowej

10. Sesja egzaminacyjna i prezentacja etiud szkoleniowych  20 godz.

Forma zaliczenia
W ramach studiów przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę po każdym semestrze. Dodatkowo słuchacze mają przeprowadzić sesję szkoleniową wraz z opisem w formie konspektu.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Akademia trenera w WSB w Chorzowie

Jednym z najważniejszych atutów firmy Otawa Group jest starannie dobrana kadra trenerska. Zajęcia w Akademii prowadzić będą doświadczeni trenerzy, których łączy pragmatyczne podejście do problematyki uczenia dorosłych. Z drugiej zaś strony trenerzy ci prezentują różne style pracy z grupami szkoleniowymi.
Zajęcia prowadzą między innymi:

otawa_0.jpg

Tomasz Otawa
Prokurent w Grupie Doradczej – Otawa Group, Trener Automotive, Coach, Ekspert PIM, Wykładowca Akademii Dealerów, Mediator Sądowy, który od 25-lat realizuje projekty badawcze, szkoleniowe i doradcze adresowane głownie do branży automotive.
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego – kierunek Socjologia oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach – studia podyplomowe: Zarządzanie i Marketing, członek PTTB.
Współautor programu „Double Agent”, który wspierał zespoły sprzedażowe w efektywnym wdrażaniu wyników badań w procedurach związanych z poprawą poziomu jakości obsługi Klienta i zwiększania potencjału sprzedażowego.
Autor dedykowanych handlowcom i doradcom serwisowym materiałów i szkoleń multimedialnych z zakresu technik sprzedaży, standardów obsługi i wywierania wpływu społecznego. Specjalizuje się w projektach szkoleniowo – doradczych dla firm łącząc wiedzę z psychologii obsługi Klienta z własnymi doświadczeniami sprzedażowymi i menedżerskimi.
Wiodąca tematyka prowadzonych szkoleń to: techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa Klienta, komunikacja interpersonalna, techniki wywierania wpływu, negocjacje sprzedażowe oraz szkolenia produktowe i certyfikacyjne.
Realizuje w praktyce maksymę, że: w życiu zawodowym warto robić to, co lubisz. A jeżeli jeszcze towarzyszy temu pasja, to musisz osiągnąć sukces.

Mariusz Mydlak
Energetyczny trener i konsultant sprzedaży, który zaraża optymizmem oraz energią uczestników szkoleń, porywając ich wartością merytoryczną oraz praktycznością przekazywanych informacji. Potrafi w szkolonej grupie obudzić zapał do kreacji rozwiązań i nabywania nowych umiejętności. Z wykształcenia socjolog, doradca zawodowy. Absolwent studiów humanistycznych (socjologia, psychologia) Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z profesji certyfikowany trener oraz konsultant sprzedaży. (Akademia Trenerów Sprzedaży Development Partners, Szkoła Trenerów Biznesu Grupy SET), posiadacz międzynarodowego certyfikatu szkoleniowego IES (International Education Society Ltd.). Ponad 7000 godzin pracy szkoleniowej, coachingu sprzedażowego oraz mentoringu. Jego obszarem specjalizacji jest: komunikacja interpersonalna w perspektywie biznesowej (pracy zespołu, działań indywidualnych, współpracy z podmiotami biznesowymi), sprzedaż relacyjno – biznesowa (proces sprzedażowy, wzmacnianie przekazu werbalnego, techniki przekazu perswazyjnego, antymanipulacja) negocjacje (pryzmat kupiecki oraz sprzedażowy) oraz zarządzanie zespołem sprzedażowym. Swoim doświadczeniem zawodowym i badawczym dzieli się podczas szkoleń i warsztatów komercyjnych, konferencji, na poziome akademickim (UMCS, KUL, AIESEC, ELSA, AEGEE), czy wzmacniając kompetencje trenerów sprzedaży w Akademii Trenerów Sprzedaży. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z zamiłowania handlowiec, spełniony w zarządzaniu sprzedażą i negocjacjach (doświadczenie ponad 16-stu lat na stanowiskach przedstawiciela handlowego, menedżera sprzedaży, kierownika sprzedaży) w polskich i międzynarodowych koncernach oraz przedsiębiorstwach. Z pasji komunikolog, absolwent Psychologii Komunikacji Społecznej na UMCS w Lublinie. Obecnie współprowadzi badania nad hierarchią czynników gwarantujących sukces w procesie sprzedaży pod kątem komunikacji interpersonalnej. Zasady zawodowe opiera na swoim hobby, Rycerskim Zakonie Templariuszy (transparentności, współpracy, szacunku i zrozumieniu, rzetelności i sumienności, odpowiedzialności i prawości). W wolnym czasie oddaje się bliskim, jak również domowej bibliotece. Uwielbia dźwięk uderzających fal na mazurskich pomostach, zapach i ciszę polskich gór czy spokój kazimierskiego Mięćmierza nad brzegiem Wisły. Jego męskim konikiem jest speedway i tylnonapędowe auta z kraju kwitnącej wiśni.

Jerzy Paśnik
Doświadczony Menedżer Sprzedaży i Trener, specjalizuje się w szkoleniach dla menedżerów. Ukończył studia na wydziale filologicznych na Uniwersytecie Śląskim oraz na Akademii Ekonomicznej w Katowicach -  Studia Podyplomowe Zarządzanie Firmą.
Kieruje projektami rozwojowymi dla branży Automotive. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i kierowaniu dużymi zespołami handlowców. Jest praktykiem sprzedaży – posiada duże doświadczenie w sprzedaży usług i negocjowaniu kontraktów ze strategicznymi klientami. Prowadził wiele pilotażowych projektów sprzedażowych (m.in. reorganizacja struktury sprzedaży, wdrożenie systemu obsługi klientów strategicznych, tworzenie działu telemarketingu).
Specjalizuje się w szkoleniach warsztatowych dla menedżerów (umiejętności kierownicze, zarządzanie zespołem, motywowanie, psychologia zarządzania, rozwój pracowników, przywództwo, coaching, zarządzanie procesem sprzedaży, twórcze rozwiązywanie problemów) oraz dla handlowców (rozmowa handlowa, psychologia sprzedaży, sprzedaż doradcza, negocjacje, zarządzanie własną sprzedażą). Doradza w zakresie zarządzania zespołem sprzedaży, organizacji procesu sprzedaży, wdrażania standardów sprzedażowych, komunikacji w firmie.
Prowadzi warsztaty dla trenerów. Posiada wieloletnie doświadczenie w coachingu handlowców  i menedżerów.

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Akademia trenera w WSB w Chorzowie

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 16 października, zyskujesz 550 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 250 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 900 zł mniej:

 • dzięki 500 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
350 zł325 zł405 zł375 zł2025 zł1875 zł4050 zł3750 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

  • ul. Sportowa 29
  • 41-506 Chorzów
  • PON:
  • WTO - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 10:00 - 19:00
  • 08:00 - 17:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • -
  • tel. 32 349 84 79, 32 349 84 70
  • fax tel.32 349 85 24, 32 349 85 31

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349